HọpMặt TânNiên CanhTý 2020 Sydney KinhTế&VạnHạnh tại nhà NgQuỳnhHương

Huong Ward Sent: Thursday, 12 March 2020 9:46 AM To: 'teresa le' <teresale888@yahoo.com>; Diệp oi   Phe ta Sydney rat me^ ho’t  nhu* cai ca?nh nay day …   https://www.facebook.com/van.duong.9081/videos/3367681883249168/   https://www.facebook.com/van.duong.9081/videos/3367621009921922/     https://www.facebook.com/100012665765898/videos/893523237746527/   https://youtu.be/ThL7gS6Nexs   Rat ao uoc duoc do’n Vo Chong Diệp o Sydney  de^?   nghe Diep hat lai bai Khong te^n [...]