Một hôm bước lần theo lối cũ tôi về.

From: CUONG BUI <buiqcuong@yahoo.com> To: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com Sent: Thursday, 2 October, 2008 6:48:09 AM Subject: [aihuuDHKTcdABC] Chuyen dai` cua Co^Lang'Gie^ng` voi' anh Hang`Xom' ... ...          Me^n' goi anh Bui`VanHoa' Tkcn va` anh Bui`Dung~ TN deu o Europe ;Thiet la` lau   roi bac BuiVanHoa' tkcn o Bruxelles Belgique co' y' muon hoi ve su*. [...]