Nguyễn Văn Đính 5 thang 3 nam 2009

Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. ( Thơ Bùi Giáng) On Fri, 2/27/09, Paul Huynh <ut_huynh@yahoo. com> wrote: From: Paul Huynh <ut_huynh@yahoo. com> Subject: [aihuuDHKTcdABC] Re: TINH TRANG SUC [...]