TiệcCưới TrầnMạnhHùng&HoàngOanh KH/CTKD10 tai Saigon 26thang9nam2012

Anh chi co 1 tinh yeu thu nhat ........ 1 Nga`y chi co 1 lan mat troi len thien dinh , 1 Tua^`n chi co 1 ngay Chu nhat 1 Tha'ng chi co 1 de^m trang tron 1 Na<m chi co 1 ngay sinh nhat 1 Do*`i chi co 1 ngay dam cuoi  ..... From: [...]