Anh Đi Bỏ Mặc Con Đường

Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa Bỏ mặc tôi là tôi là ai .................... Bỏ xa xôi yêu và gần gũi Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui To: aihuudhktcdabc@yahoogroups.com; huetran53@yahoo.com; phuonghotram@yahoo.com.vn; tong_tttt@yahoo.com.vn; ntvinh9355@yahoo.com; liemnguyen53@yahoo.com; truonghuungo@free.fr; quangnckh@yahoo.com; van.anhdang@yahoo.com.vn; caohaidutchlady1954@yahoo.com From: [...]