Họp bạn bỏ túi Tả pí lù 29.11.2015 Nhân dịp BDzũng về thăm nhà

Nhân dịp BDzũng về thăm nhà đã được các bạn đồng môn Tả pí lù đón tiếp rất nồng hậu tại tư gia bạn Sỹ Tuân vào lúc 17h ngày 29.11.2015 . Hiện diện trong buổi tiệc này gồm có các khuôn mặt củ các lớp KTTN1:_Nguyễn Sỹ Tuân,Vũ Thế Yên,Nguyễn văn Quyền và BDzũng_Lớp KTTN2:_Phạm văn Minh Tơ [...]