Cảm ơn
Trân trọng cảm ơn quý anh chị đã có lòng giúp đỡ cho các em sinh viên học sinh nghèo hiếu học. Cám ơn quý anh chị đã tin tưởng Quỹ Hổ Trợ Giáo Dục Vạn Hạnh và Ban Công Tác Học Bổng mà đóng góp . Ban Công tác Học Bổng đã và sẽ  cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Có điều chi sơ sót , mong quý anh chị thứ lỗi.
TM Ban CT HB
Lê T Điệp
Đề nghị ACE  đọc bảng danh sách này, nếu có sai ,sót, thiếu tên ai, xin vui lòng nhắc nhỡ.
02/8 Quỹ Học Bổng Vạn Hạnh (trong nước) 2013
Danh sách ACE Vạn Hạnh đóng góp vào Quỹ Trợ Cấp Khuyến Học Vạn Hạnh  2013 tính đến ngày 02/8/20132013 . Đơn vị 1000đ
Số tt
Họ và tên
 Khóa học
 VN Đ
 Ngoại tệ
Ghi chú
1
NGUYỄN THỊ TUYẾT
KHXH 2
 1.000
2
LÊ CÔNG THÀNH
KHXH1
    300
3
VŨ THỊ  MỪNG
KHXH4
    100
4
TRẦN THỊ NAI
KHXH4
    100
5
TÔN THÀNH HÀO
KHXH2
    500
6
NGUYỄN THỊ NGOC LOAN
KHXH1
10.000
7
BUI THI THANH HƯƠNG
KHNV
     400
8
ANH CHỊ NGUYỄN BÉ
KHXH1
  4.000
9
NGUYỄN NINH   (Úc)
KHXH2
  9.710
=$500AUD
10
LÊ NGỌC HÙNG
KHXH1
     100
11
DIỆP VĨNH BÌNH
KHXH2
      500
12
TRẦN VĂN CHI
KHXH1
      200
13
TRÌNH MAI
KHXH7
      500
14
VŨ THỊ THANH
KHXH5
  2.000
15
NGUYỄN THỊ  HẰNG
KHXH1
     100
16
DƯƠNG TRIỀU KHẢI
KHXH7
  1.000
17
PHAM TẤN THANH
KHXH7
  2.100
=100USD
18
TRƯƠNG VĂN NĂM
KHXH2
      500
19
NGUYỄN T DIỆU HƯƠNG
KHXH2
  1.000
20
TRẦN VĂN HƯỜNG
KHXH1
     500
21
CHỊ  LOAN ANH
KHXH1
  1.050
=50USD
22
NGUYEN T PHI PHƯỢNG
KHXH5
   1.000
23
ĐỔ VĂN NHƯỜNG
KHXH2
    2.000
24
NGUYỄN KHẢI MINH
    1.000
25
BÙI QUỐC CƯỜNG
KHXH7
       500
26
TRẦN TẤN CƯỜNG
KHXH3
      500
27
GIẢN KIM DUNG
KHXH4
  2.000
28
LÊ THỊ ĐIỆP
KHXH1
  2.000
29
ANH CHỊ KỲ NAM-KIM YẾN
KHXH1
  1.000
30
HOÀNG DUY THIÊN
     500
31
PHẠM ĐÔNG
Báo chí
     200
32
NGUYỄN ĐÌNH TRÚC
KHXH2
  1.000
33
ANH CHỊ TÂN-TÙY
PKGD
   2.000
34
NGUYEN HỮU THU
KHXH1
   1.000
35
NGUYỄN BÉ +
KHXH1
   2.100
36
VỎ  VĂN TƯỜNG
KHGD
   1.000
37
Nguyễn Hoàng Hiệp
Đ Văn Nghệ VH
6 suất học English=23tr$
38
Anh Tuấn (thân hữu A Bé)
    2.000
39
Cựu Sinh Viên Vạn Hạnh UC (1)
  18.449
=950AUD
40
Ly thị Ngoc Thanh
     500
41
Phan Ba
KHXH1
     500
 
 
42
Trần  đình Cường
 
  1.000
 
 
44
Nguyễn Bé và các bạnK T Hinh,Lê văn Thạnh, Lê văn Tư,Mai Văn  Toản
KHXH1
 10.000
 
Tặng riệng Nghi lộc  N AN
45
Lam Giang
KHXH4
500
 
46
Lử  Hùng
KHXH I
500
 
 
47
Nguyễn Bé
KHXH I
5.000
 
Ủng hộ  WAT
48
Trần thị Ngọc  Long Beach PQ
Thân hữu a Bé
5.000
 
 
49
Phạm quang Bá
Thân hữu 
20.000
Bạn anh LĐ   Dũng&Tr Đại Cảnh
50
Lê Tuý Hoa
KHXH1
500
 
 
51
Phạm văm Minh
KHXH7
1.000
 
 
52
Trần  Thanh Sơn
KHNV
500
 
 
53
Võ  như Lanh
KHXH1
1000
 
 
 
Cộng
 
119.909.000vnd
***
 
Ghi chú : *** Số  tiền này do các ACE Vạn Hạnh và thân hữu từ Úc, Pháp, Mỹ, Việt Nam góp tại VN(Một trăm mười chín triệu,chin trăm lẻ chín ngàn vnd)
– Đóng góp cho chi phí tổ chức:
 Chị Nguyễn thị Tuyết  đóng thêm 1 triệu , Túy Hoa 500, nhóm Hoa vàng 1 trieu : cho hs Cần Giờ lên TP lãnh học bổng. = 2.500.000d
+Nguyễn Văn Nam Anh góp 5.000.000d (năm triệu đồng) để chi phí tổ chức lễ phát HB
+Anh Nguyển Quang Thích (Vạn Hạnh) góp 1.000.000d để chi phí tổ chức phát HB