Vợ chồng PhạmTấnThanh  ( NgoạiHối 1 / Khxh 7 ) đã tham dự Buổi phát Cơm Thân Ái cho các Bệnh Nhân và Thân Nhân của Bệnh Viện Ung Bướu vào sáng ngày chủ nhật 12 tháng 5 năm 2013.