Oxbow Park là một công viên công cộng của khu phố Georgetown thuộc ThànhPhố Seattle của tiểu bang Washington . Điều đặc biệt và độc đáo của Công Viên Oxbow , được dịch theo tiếng Việt là “Khoang Cổ Bò “;  có chứa hai di tích độc đáo : ‘ Hat ‘ n ‘ Boots ‘ , có nghĩa là chứa Mũ và Giầy Ống !
Công Viên này được hoàn thành giống như Cây Cầu Dần Xây của đường đi từ NhàBè ra CầnGiờ là xây dần dần …. từ thiết kế bắt đầu năm 2001 và hoàn thành tổng thể 2009  !!!
Photo

Ngay lúc đó đã có TảPíLù TrầnHậuHữu BạchKim đến giám sát công trình ….
Photo

PhotoPhotoPhoto
Công viên Oxbow bắt đầu xây dựng vào tháng 11 năm 2003,  nhưng chỉ có thực sự mang ý nghĩa với việc di chuyển hạng mục  Boots  ‘n’ Hat đem đến công viên vào ngày 13 tháng 12 năm 2003.  Hat ‘n’ Boots được chuyển từ vị trí trước đây tại  ” Premium Tex ” của trạm xăng Texaco trên đường  E. Marginal Way , chuyển về CôngViên Oxbow .
Photo
Nhưng việc khôi phục khởi động chính thức vào năm 2005 .
Dự án đầu tư vào Công viên này tạm hoàn tất và được mở cửa cho công chúng vào thứ bảy 13 tháng 8, 2005, cộng đồng tập trung lại để thưởng lãm công viên mới , nhưng lúc này vẫn chưa phần Mũ  Hat !
Photo

Điểm lại dự án này được thiết kế và xây dựng thành một công viên tại khu phố trống,   6400 Corson Ave S. (giữa Carleton Ave S. và Corson Ave S.) của khu phố George Town . Yếu tố công viên bao gồm một P-Patch, khu phố không gian thu thập, quảng trường lát đá và đường dẫn, nước thấp và trồng tự nhiên, và di dời Hat n ‘Boots lịch sử landmarked cấu trúc. Theo kế hoạch dự tính ban đầu :
Lịch trình làm Kế Hoạch xây dựng công viên : 2001-2002
Làm thiết kế cho công viên Oxbow Park :  2002-2003
Thực hiện xây dựng công viên : 2003-2004
Hoàn thành năm 2004 .
Ngân sách phục hồi của Hat là $ 220,000.
Ủng hộ Công viên ngân sách cho công viên là $ 335,075.
Hội đồng Cộng đồng Georgetown (GCC) đã được trao một cục khu dân cư Matching giải thưởng Quỹ của $ 122,454 và một số khoản tài trợ khác để giúp phát triển khu công quỹ.
Thiết kế công viên dựa trên các yếu tố thể hiện trong “Vùng lân cận Georgetown Báo cáo Tầm nhìn công viên và Khái niệm” Kế hoạch chuẩn bị cho Hội đồng Ban chỉ đạo Công viên Georgetown cộng đồng trong năm 2001.
Photo
Hội đồng Cộng đồng Georgetown và Seattle Parks and Recreation vui mừng thông báo hoàn thành việc phục hồi trên Hat ‘n’ Boots. Giàn giáo xuống từ xung quanh chiếc mũ trên 15 Tháng 10 năm 2009. Bức tranh của mũ được hoàn thành ngay sau đó và Công viên đang làm việc trên hoàn thành chi tiết cuối cùng.
Photo
Oxbow Park hiện nay là tên công viên chính thức. Đó là một tham chiếu đến các di tích lịch sử Duwamish oxbow sông bao quanh Georgetown trước khi sông đã chuyển hướng trong năm 1917.
Đặc biệt nhất là CôngViên KhoangCổBò (OxbowPark) ngay đằng sau nhà của bạn Nguyễn Duy Nhân TKTN/CTKD & PhùngNgọcOanh KH/CTKD :
Photo

TảPíLù BạchKim TrầnHậuHữu bị chụp mũ vì công trình kéo dài quá lâu ???
Photo

Photo

Photo

PhotoPhotoPhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

Photo