Được bạn LêPhướcThọ Khoa NôngNghiệp/Khxh7 đã báo cho biết tin trễ :
Bạn NguyễnTrọngCôn Cựu SV Viện ĐH VạnHạnh Khxh7 , Cựu ThànhViên Ban Kịch VH , Cựu SV ĐH KinhTế Khoa NôngNghiệp Lớp NôngNghiệp 1 , Cựu ĐoànViên Đoàn VănNghệ Trường ĐHKT ; pháp danh Quảng Nguyên , đã từ trần vào ngày ChủNhật 4 tháng 11 năm 2012 tại BệnhViện ở TP HCM .  Hưởng dương 58 tuổi . Linh cửu đã được hỏa thiêu và tro cốt được an vị tại Chùa Giác Viên :Photo
Được biết bạn NguyễnTrọngCôn mắc bệnh nan y sơ gan cổ trướng , trong những ngày tháng cuối cùng nằm BệnhViện đã trương phù nề đã phải rút nước hằng ngày,  đã được người phối ngẫu hết lòng chăm sóc , đã nhắc tên các người bạn VạnHạnh đồng môn những ban viên ban Kịch vào nhữnng ngày cuối đời , nhưng gia đình không biết liên lạc được với ai để báo cho biết ….
PhotoPhoto

Trong những ngày bạo bệnh nằm bệnh viện , khổ nhất là người Mẹ già của bạn NguyễnTrọngCôn cũng lâm trọng bệnh kéo dài đến nay , vẫn chưa được người trong gia đình báo cho biết là người con trai của Cụ Bà đã ra đi xa , gia đình bà con trong nhà không dám trưng bàn thờ cúng cho NgTrọngCôn mà để tại Chùa Giác Viên lo thờ viếng .
Khi đến nhà tìm viếng bạn , mọi người lấm lét lặng thinh kéo ra ngoài đường không dám nói to tiếng sợ Mẹ của Côn biết , và lo lắng sẽ ra đi theo …..
PhotoPhoto

Bạn Nguyễn Trọng Côn Khxh7/NN1 đã ra đi sớm , đã thoát được tật bệnh bám theo dzai dzẳng , mong bạn an nghỉ nơi Suối Vàng Miền Cực Lạc .
Photo

Nhớ lại thời xưa sinh hoạt văn nghệ thời kịch cọt thì bạn TrọngCôn luôn luôn là người hoạt động hăng say xung phong nhận những việc khó những việc cực nhọc không tên bạn đã làm không nề hà ; những vai phụ mà bạn Côn nhận không so bì chính phụ , những buổi họp mặt VanHanh trong nước bạn Côn là người tháo vát hăng say đến sớm về trễ phụ giúp cho BTC trong việc tổ chức cho mọi người vui chơi ăn uống ca hát …. …. nay bạn Côn đã ra đi xa mà không ai hay không ai biết đến viếng nén nhang  … …
PhotoPhotoPhoto
Cảm phục ước nguyện bạn Côn không muốn ma chay đình đám phát tang làm ảnh hưởng đến sức khỏe Mẹ già đang dưỡng bệnh ….
PhotoPhoto
Cảm ơn tình nghĩa phu thê mà bà xã Côn đã hết lòng chăm sóc phu quân trong những bệnh nặng cuối đời và hiện nay vẫn hằng ngày đi làm chiều tối về chăm sóc Má Chồng như xưa lúc Côn còn sinh tiền .
Photo     Photo

Chúc người bạn hiền hậu đồng môn VạnHạnh đồng nghiệp ĐạiHọcKinhTế đồng KịchCọt NguyễnTrọngCôn pháp danh Quảng Nguyên phiêu diêu nơi miền Lạc Cảnh .
PhotoPhoto