Chiều tối 24 tháng 10 năm 2012, Lớp TKNN đại diện Nhà Gái đã đến chúc mừng bạn Nguyễn Phùng Xuân Tknn lên chức suôi gia tại Nhà Hàng Hoa Sứ 1 đường Hoàng Việt Quận Tân Bình Saigon.Chúc mừng hai cháu Cô Dâu Nguyễn Thị Thục Quyên và Chú Rể Nguyễn Vũ Sơn trăm năm hạnh phúc.

Nhà hàng Hoa Sứ 1 dàn chào mừng quan khách .
 IMG_3241.jpg
Ông Bà Nguyễn Phùng Xuân kết thông gia với Ông Bà Nguyễn Vũ Trường .
 IMG_3243.jpg
Thục Quyên và Vũ Sơn
 IMG_3244.jpg
Út Nữ với Trưởng Nam trong ngày vui 24 tháng 10 năm 2012 .
 IMG_3325.jpg
Wow ở đâu cháu ra nhanh dzậy ?  hi..hi…
 IMG_3252.jpg
Nguyễn Thị Lệ Khanh , Nguyễn Ngọc Tâm, Võ Văn Khôi, Lê Viết Hưng , Trần Thị Út.
 IMG_3256.jpg
Lệ Khanh, BQC , Ngọc Tâm , 6 Khôi
 IMG_3257.jpg
Ng Văn Đức và Trần Thị Út
 IMG_3260.jpg
Lê Thu Trước và Lệ Khanh
 IMG_3285.jpg
Dương Thị Nguyệt và Nguyễn Minh Tâm
 IMG_3263.jpg
Nguyệt họ Dương với Ngọc Tâm
 IMG_3276.jpg
Nguyễn Minh Tâm với Võ Văn Niệm
 IMG_3289.jpg
 IMG_3306.jpg
 IMG_3310.jpg
 IMG_3311.jpg
 IMG_3312.jpg
 IMG_3313.jpg
 IMG_3326.jpg
 IMG_3319.jpg
 IMG_3337.jpg
 IMG_3338.jpg
Lê Viết Hưng và Nguyễn Văn Đức
 IMG_3333.jpg
Bạn Bà Cô Dâu .. kha..ha…ha…
 IMG_3284.jpg
 IMG_3341.jpg
 IMG_3342.jpg
 IMG_3344.jpg
  IMG_3321.jpg
 IMG_3360.jpg
 IMG_3362.jpg
 IMG_3320.jpg
 IMG_3269.jpg