Chiều thứ sáu 27 tháng 5 năm 2011 , tại nhà anhchị BửuTịnh & LêThúyVinh (KH) ở Garden Grove Quận Cam Nam California , đã tổ chức Buổi Họp Mặt bỏ túi đón bạn phương xa ơ SaigonLớn sang chơi SaigònNhỏ : Nguyễn Hữu Phương Lớp KếHoạch2 .
Gởi vài hình ảnh của Buổi hội ngộ bỏ túi này :
https://plus.google.com/photos/117292593137737301344/albums/5945047447488656433?authkey=CKf45ZS7ud6HUg

Photo

NguyễnHữuPhương & TrầnThuDũng đều là dân KếHoạch             LêNgọcTánh TD & TrầnThuDũng KH
PhotoPhoto

TrầnVănThành + TrầnThuDũng + NgHữuPhương + BửuTịnh + LêNgọcTánh + BQC
PhotoPhoto

HọaSĩ LêThúyVinh & ÔngXã BửuTịnh KH
PhotoPhoto

Pizza Italia made in USA California
PhotoPhoto
PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto
PhotoPhoto