Trưa ChủNhật 13 tháng 10 năm 2013, tại tư gia của bạn NguyễnHữuHồngĐức TKCN/Khxh6 đã có buổi HọpMặt bỏ túi gặp các bạn TàPíLù và văn nghệ , may quá đã gặp được LêTrọngChí Lớp KinhTế ThươngNghiệp 1 và ĐH LuậtKhoa mới từ Saigon trở về SanJosé , chuẩn bị chính thức ra mắt Đệ Nhị phu nhân mới tậu ở ViêtNam làm thủ tục giới thiệu bà con hai Họ tại Usa . Chúc mừng bạn LêTrọngChí TN1 cùng tân phu nhân được hai trăm năm hạnh phúc .
BùiQuốcCường + VõThịNgọcHòa + NguyễnHữuHồngĐức + LêTrọngChí
Photo

NguyễnHữuHồngĐức TKCN/Khxh6 + LêTrọngChí TN1/LK + thân hữu
PhotoPhoto

QuốcCường TKNN/Khxh7 + NgọcHòa VG/LK + HồngĐức TKCN/Khxh6 + TrọngChí TN1/LK
PhotoPhoto
PhotoPhotoPhoto

https://plus.google.com/photos/117292593137737301344/albums/5945131827706757473?authkey=CI7yl7K1oLHmqwE