Lớp   VẬT  GIÁ   Khóa   KC   ( 1985-1986 )  :

 1. Trần Thị Bạch Vân
 2. Đặng Thị Kim Yến
 3. Trần Thị Thư
 4. Nguyễn Thị Hường
 5. Quách   Xuân
 6. Huỳnh Thị Huệ
 7. Phan Văn Đạo
 8. Nguyễn Thị Bích
 9. Thái Minh Tánh
 10. Trần Vĩnh Phúc
 11. Mai Anh Tuấn
 12. Mai Ngọc Hiến
 13. Bùi Ngọc Tiến
 14. Lê Đình Sở
 15. Lâm Kim Vinh
 16. Hồng   Hùng
 17. Huỳnh Ngọc Quý
 18. Vương Quang Thời
 19. Nguyễn Ngọc Kỹ
 20. Đỗ Thành Nhung
 21. Nguyễn Thị Ngọc Quý
 22. Tôn Nữ Chi Lan
 23. Ngô Kiếu Phát   *
 24. Bùi Công Trung
 25. Lê Đức Thắng
 26. Nguyễn Hữu Dũng
 27. Nguyễn Thị Khải
 28. Nhan Như Ngọc
 29. Nguyễn Thị Phương Loan
 30. Phan Thị Xuân Nương
 31. Đinh Thị Minh Hương
 32. Nguyễn Ngọc Yến
 33. Nguyễn Văn Hiên
 34. Nguyễn Văn Y

Cộng danh sách  Lớp  Vật  Giá   Khóa  KC   (VGkC)   có  ba mươi bốn  (34)  sinh viên  >