Lớp  VẬT  GIÁ   II   Khoá  KB   ( 1982-1983 )  :

 1. Trương Đình Cư
 2. Huỳnh Văn Thông
 3. Lưu Kim Hưng
 4. Thái Thị Thúy Phượng
 5. Lê Đình Kỹ
 6. Trương Quốc Bình
 7. Đinh Duy Roan
 8. Công Tằng Tôn Nữ Thị Lý
 9. Nguyễn Kỳ Lân
 10. Nguyễn Thanh Xuân
 11. Nguyễn Văn Thiện
 12. Nguyễn Hữu Chẳng
 13. Hồ   Mộng
 14. Đinh Thị Minh Tâm
 15. Bành Minh Cương
 16. Võ Khắc Quý
 17. Nguyễn Tấn Lũy  *
 18. Cao Văn Định
 19. Nguyễn Thế Phượng
 20. Lưu Thị Giàu
 21. Nguyễn Thành Huỳnh Hương
 22. Phan Hữu Phước
 23. Nguyễn Thị Tươi
 24. Nguyễn Thị Mộng Hoàng
 25. Bùi Mỹ Hạnh
 26. Trần Thị Kim Hà
 27. Lê Hồng Nghi
 28. Lê Thanh Xuân
 29. Nguyễn Thị Kim Hồng
 30. Nguyễn Thị Ngọc Dung
 31. Trần Thị Bạch Yến
 32. Huỳnh Thị Thu Cúc
 33. Lưu Bạch Nhung
 34. Trần Thị Diễm Hồng
 35. Nguyễn Lệ Cừu
 36. Lê Thị Ngọc Diệp
 37. Lê Văn Thọ
 38. Nguyễn Ngọc Yến
 39. Trần Thị Chăm
 40. Nguyễn Thị Lệ Quyên
 41. Hoàng Trọng Thới
 42. Lê   Phẩm
 43. Nguyễn Thanh Bình
 44. Lâm Thị Bạch Lan

Cộng danh sách  Lớp  Vật Giá  2  Khoá  KB  (VG2kB)  có  bốn mươi bốn  (44)  sinh viên .