Lớp  THƯƠNG  NGHIỆP  Khóa  KB   ( 1982-1983 )  :

 1. Ngô Minh Châu
 2. Nguyễn Chí Thu
 3. Nguyễn Minh Trí
 4. Nguyễn Văn Quyên
 5. Nguyễn Ngọc Thạnh
 6. Nguyễn Văn Tâm
 7. Trần Văn Hùng
 8. Trần Đình Hòa
 9. Nguyễn Hữu Dũng
 10. Trần Quang Thành
 11. Kiều Thiện Hoàng
 12. Trần Thanh Liêm
 13. Ngô Mỹ Hương
 14. Ngô Đức Quang
 15. Hà Việt Cường
 16. Vũ Anh Tài
 17. Nguyễn Quang Hùng
 18. Đàm Văn Đức
 19. Đoàn Công Quý
 20. Nguyễn Thế Cường
 21. Lê Hồng Sự
 22. Bùi Hữu Cưòng
 23. Phan Chi Tân
 24. Nguyễn Văn Thông
 25. Phạm Thị Thu Nhi
 26. Tăng Hùng Phi
 27. Nguyễn   Trương
 28. Phan Quý Thịnh
 29. Nguyễn Đức Thắng
 30. Huỳnh Ngọc Trí
 31. Vũ Nguyên Long
 32. Nguyễn Ngọc Thắng
 33. Trần Khang Thụy
 34. Hồ Văn Kiệt
 35. Nguyễn Đình Trung
 36. Nguyễn Thị Ngọc Nga
 37. Lê Đăng Khoa
 38. Vũ Thế Yên
 39. Huỳnh Thị Minh Cầm
 40. Phạm Văn Minh
 41. Nguyễn Văn Nam
 42. Trần Văn Thọ
 43. Ngô Quang Chánh
 44. Thái Văn Khoa
 45. Lê Hoàng Văn
 46. Võ Văn Minh
 47. Châu Ngọc Bửu
 48. Phan Thị Mỹ Dung
 49. Hà Phước Thương
 50. Phạm Nam Chinh
 51. Hà Hương Đệ
 52. Hồ Thị Minh Huy
 53. Trịnh Văn Lễ
 54. Nguyễn Thị Nguyệt Anh
 55. Nguyễn Trí Dũng
 56. Lâm Thị Kim Nga
 57. Lê Mỹ Huệ
 58. Nguyễn Sỹ Tuân
 59. Trần Thị Kim Ánh
 60. Huỳnh   Thảo
 61. Phạm Văn Thiệt
 62. Nguyễn Thị Bé
 63. Nguyễn Hữu Trí
 64. Nguyễn Ngọc Ánh
 65. Phạm Huy Toàn
 66. Võ Thị Kim Hoàng
 67. Hà Văn Đính
 68. Đinh Công Châu
 69. Trương Minh Anh
 70. Vương Thị Ngọc Mai

Cộng danh sách  Lớp  Thương Nghiệp  Khóa  KB   (TNkB)  có  bẩy mươi  (70)  sinh viên .