Lớp   QUẢN  TRỊ   Khóa   KD   ( 1994-1995 )  :

 1. Nguyễn Quang Bình
 2. Đỗ Thanh Châu
 3. Đặng Minh Chiến
 4. Trần Thị Thu Cúc
 5. Lưu Quốc Hải
 6. Nguyễn Văn Hải
 7. Nguyễn Bé Hoàng
 8. Trần Thị Hoàng
 9. Phạm Ngọc Huỳnh
 10. Lê Mạnh Hùng
 11. Lê Thị Thanh Hương
 12. Nguyễn Quang Hưởng
 13. Nguyễn Hữu Khôi
 14. Lê Công Kính
 15. Trịnh Trọng Liêm
 16. Trần Huy Lượng
 17. Lê Văn Minh
 18. Nguyễn Thế Minh
 19. Trần Cao Nam
 20. Bùi Thị Mỹ Nga
 21. Nguyễn Thị Phi Nga
 22. Lê Tấn Ngà
 23. Võ Văn Nghiệp
 24. Sầm Sĩ Nghị
 25. Nguyễn Văn Ngọc
 26. Trần Tú Ngọc
 27. Đỗ Thị Ánh Nguyệt
 28. Nguyễn   Nhi
 29. Trần Hữu Nữa
 30. Võ Thị Kiều Oanh
 31. Trương Thị Phương
 32. Mai Thị Kim Phượng
 33. Nguyễn Văn Phú
 34. Nguyễn Thanh Tân
 35. Hồ Phước Thành
 36. Nguyễn Hữu Thịnh
 37. Phạm Nguyệt Thu
 38. Trần Hà Thuấn
 39. Nguyễn Thị Thu Thủy
 40. Nguyễn Nho Tiếp
 41. Thái Đức Tín
 42. Ngô Ngọc Tỉnh
 43. Lê Duy Toan
 44. Trần Huy Toàn
 45. Trần Đức Trí
 46. Nguyễn Anh Tuấn
 47. Lê Thanh Tùng
 48. Nguyễn Thanh Hùng
 49. Ngô Xuân Viễn
 50. Phạm Thanh Xuân
 51. Nguyễn Thị Bạch Yến
 52. Nguyễn Thị Hồng Dung
 53. Huỳnh Thị Yến
 54. Mai Văn Minh
 55. Nguyễn Quý Quỳnh
 56. Nguyễn Anh Tuấn
 57. Huỳnh   Nhẫn
 58. Hoàng Thị Ân
 59. Nguyễn Văn Cần
 60. Võ Thị Liên Chi
 61. Đặng Minh Chí
 62. Trần Ngọc Diệu
 63. Lý Văn Diệu
 64. Trần Duy Doanh
 65. Bùi Ngọc Dung
 66. Đàm Quang Điền
 67. Bùi Trung Giang
 68. Huỳnh Minh Giang
 69. Nguyễn Văn Gom
 70. Mạch Thạch Hải
 71. Phan Lệ Hạnh
 72. Phạm Thị Mỹ Hạnh
 73. Lạc Thu Hiền
 74. Trần Đức Hoàng
 75. Lê Thị Thu Hòa
 76. Nguyễn Thị Thu Hồng
 77. Đỗ Văn Huệ
 78. Trương Phước Hưng
 79. Ngô Minh Hương
 80. Nguyễn Văn Khỏe
 81. Đặng Văn Kiên
 82. Hoàng Thanh Lâm
 83. Nguyễn Bá Lộc
 84. Tăng Thị Bạch Mai
 85. Nguyễn Văn Mỹ
 86. Nguyễn Bích Nam
 87. Đoàn Thị Thúy Nga
 88. Lê Thị Bích Ngọc
 89. Trịnh Kim Nhung
 90. Lâm Xuân Quang
 91. Nguyễn Thị Bé Sáu
 92. Thái Kim Sơn
 93. Võ Thị Ngọc Sương
 94. Lê Chí Thanh
 95. Ngô Quang Thành
 96. Nguyễn Văn Thành
 97. Bùi Thị Tường Thái
 98. Nguyễn Thị Hồng Thắm
 99. Bùi Thanh Tiến
 100. Nguyễn Thị Trang
 101. Lương Thị Mỹ Trinh
 102. Phạm Huy Tưởng
 103. Nguyễn Văn Việt
 104. Lê Thị Bạch Yến
 105. Phan Nguyệt Quờn
 106. Trương Thị Kim Loan
 107. Ngô Ngọc Anh
 108. Ngô Tùng Bạc
 109. Phạm Trung Cang
 110. Trần Kim Châu
 111. Đàm Doãn Chương
 112. Phạm Văn Cư
 113. Nguyễn Mạnh Cường
 114. Phạm Ngọc Cường
 115. Võ Đức Cường
 116. Hoàng Thị Kim Cúc
 117. Lữ   Cửu
 118. Lê Minh Diện
 119. Nguyễn Lệ Dung
 120. Đỗ Anh Dũng
 121. Huỳnh Xuân Dũng
 122. Nguyễn Quốc Dũng
 123. Văn Ánh Đăng
 124. Nguyễn Văn Đúng
 125. Nguyễn Thành Đức
 126. Đỗ Duy Hải
 127. Khâu Thanh Hải
 128. Nguyễn Vũ Hảo
 129. Đoàn Thị Thu Hạnh
 130. Huỳnh   Hậu
 131. Phạm Văn Hiền
 132. Hồ Thị Huỳnh Hoa
 133. Phạm Liên Hoa
 134. Đoàn Thị Hồng
 135. Trần Thị Huệ
 136. Nguyễn Tấn Hùng
 137. Phạm Đức Hùng
 138. Phạm Hoàng Điếu Mộng Hùng
 139. Trương Minh Khách
 140. Nguyễn Liêm Khiết
 141. Lê Ngọc Lan
 142. Võ Chi Lan
 143. Trương Ngọc Lan
 144. Nguyễn Văn Lâm
 145. Bùi Ngọc Liển
 146. Nguyễn   Lĩnh
 147. Trần Tấn Loan
 148. Đặng Bửu Long
 149. Phạm Kim Long
 150. Quách Kim Long
 151. Trần Nho Long
 152. Lâm Thanh Lộ   *
 153. Lê Xuân Lộc       *
 154. Phan Thành Lộc
 155. Đặng Ngọc Mai
 156. Nguyễn Quang Minh
 157. Hoành Văn Nam
 158. Chu Thị Nga
 159. Hồ Quang Nghĩa
 160. Phan Thanh Ngọc
 161. Trân Hoài Ngọc
 162. Phạm Hữu Nguyên
 163. Lê Mộng Nguyệt
 164. Nguyễn   Ninh
 165. Nguyễn Kim Oanh
 166. Nguyễn Văn Phẩm
 167. Triêu Cao Phong    *
 168. Vũ Trọng Phòng
 169. Nguyễn Hữu Phương
 170. Nguyễn Tấn Phước
 171. Vương Gia Phước
 172. Trương Thái Phú
 173. Huỳnh Minh Phúc
 174. Huỳnh Văn Phú
 175. Trần Bá Phúc
 176. Lâm Trí Quang
 177. Chu Văn Quý
 178. Lưu Cẩm Sanh
 179. Lê Ngọc Sơn
 180. Ngô Thái Sơn
 181. Nguyễn Văn Sơn
 182. Đỗ Thị Quế Thanh
 183. Nguyễn Thị Thanh
 184. Nguyễn Chí Thành
 185. Nguyễn Xuân Thành
 186. Phan Thị Thu Thảo
 187. Nguyễn Xuân Thắng
 188. Lê   Thịnh
 189. Vũ Thế Thịnh
 190. Phan Cảnh Thông
 191. Nguyễn Đình Thọ   *
 192. Nguyễn Hứa Thuyên
 193. Dương Ngọc Tiến
 194. Huỳnh Kim Tiến
 195. Nguyễn Thanh Tòng
 196. Nguyễn Thị Đoan Trang
 197. Lê Hải Chiều
 198. Vũ Hữu Trí
 199. Nguyễn Văn Trọng
 200. Phạm Anh Tuấn
 201. Thẩm Huy Tuấn
 202. Trần Minh Tuấn
 203. Trần Văn Tỷ
 204. Nguyễn Thị Thanh Vân
 205. Lâm Thoại Viễn
 206. Đỗ Hùng Việt
 207. Hứa Quốc Việt
 208. Đỗ Tấn Vinh
 209. Trịnh Thị Bạch Yến
 210. Trần Thanh Danh
 211. Lê Thị Tuyến Hồng
 212. Đỗ Đức Hùng
 213. Trương Văn Giàu
 214. Nguyễn Minh Hoàng
 215. Nguyễn Thành Hưởng
 216. Nguyễn Duy Lễ
 217. Bùi Ngọc Thiếp
 218. Lê Thị Thu An
 219. Bùi Thị Vân Anh
 220. Nguyễn Thị Phương Anh
 221. Võ Thị Vân Anh
 222. Nguyễn Ngọc Diệp
 223. Đinh Thị Thu Dung
 224. Đinh Đức Dũng
 225. Phan Văn Đảm
 226. Cao Duy Đức
 227. Đinh Thị Trường Giang
 228. Huỳnh Thị Thu Hà
 229. Nguyễn Thị Ngân Hà
 230. Trần Thị Mỹ Hà
 231. Võ Thị Mộng Hà
 232. Trần Lữ Hải
 233. Đinh Bích Hạnh
 234. Lê Đức Hiển
 235. Đặng Thị Hồng Hoa
 236. Lê Nguyễn Anh Huy
 237. Huỳnh Phi Hùng
 238. Đoàn Vĩ Gia Khánh
 239. Ngô Tấn Khoa
 240. Trần Anh Kiệt
 241. Phạm Thị Hồng Linh
 242. Lý Ngọc Phương Loan
 243. Hà Văn Lộc
 244. Huỳnh Thị Kim Luyến
 245. Trần Yên Luynh
 246. Nguyễn Thị Thanh Mai
 247. Nguyễn Thị Tuyến Mai
 248. Đỗ Thế Mạnh
 249. Nguyễn Bình Minh
 250. Lê Phương Nam
 251. Nguyễn Hồng Nam
 252. Nguyễn Thị Ngọc
 253. Nguyễn Hữu Nhân
 254. Hoàng Thị Thu Oanh
 255. Lưu Thị Kim Phượng
 256. Nguyễn Hồng Phúc
 257. Tô Bỉnh Quyền
 258. Nguyễn Thị Hồng Sâm
 259. Hồ Quang Sinh
 260. Nguyễn Bảo Sơn
 261. Phan Thanh Sơn
 262. Lý Thành Tài
 263. Nguyễn Văn Thanh
 264. Nguyễn Ngọc Thành
 265. Nguyễn Phạm Dạ Thảo
 266. Vũ Phương Thảo
 267. Trần Minh Thuận
 268. Lê Thị Thủy
 269. Trần Thị Thanh Thủy
 270. Lê Tấn Thương
 271. Hoàng Nguyễn Vân Trang
 272. Nguyễn Trọng Thu Trang
 273. Huỳnh Mỹ Trinh
 274. Nguyễn Trần Tú Trinh
 275. Nguyễn Cao Trí
 276. Trương Hoàng Trung
 277. Nguyễn Anh Tuấn
 278. Thái Doãn Tuấn
 279. Võ Anh Tú
 280. Dương Thị Tường Vân
 281. Nguyễn Thị Trưòng Xuân
 282. Bùi Thị Yến
 283. Nguyễn Trọng Nghĩa
 284. Nguyễn Thanh Phong
 285. Nguyễn Đông Hải
 286. Trần Thị Kim Hương
 287. Phạm Liên Hoa
 288. Cao Văn Tiến
 289. Phạm hồng Thủy
 290. Huỳnh Công Trung
 291. Lê   Ngữ
 292. Trần Đình Trì
 293. Nguyễn Hồng Minh
 294. Nguyễn Văn Bửu
 295. Đỗ Thanh Phương
 296. Đào Duy Hoạt

Cộng danh sách  Lớp  QUẢN  TRỊ  Khoá  KD  (QTkD)  có  hai trăm chin mươi sáu  (296)  sinh viên  .