Lớp  NGÂN  HÀNG   II   Khóa  KB   (  1982-1983 )  :

 1. Lâm Việt Sơn
 2. Nguyễn Thị Minh Hà
 3. Nguyễn Thị Đông
 4. Nguyễn Thị Tuyết Hồng
 5. Nguyễn Quang Mười
 6. Nguyễn Văn Tánh
 7. Nguyễn Trí Tâm
 8. Huỳnh Thị Liên
 9. Nguyễn Ánh Đào
 10. Nguyễn Thị Mẫn
 11. Huỳnh Thị Hoa
 12. Đặng Thanh Phụng
 13. Lê Văn Trung
 14. Nguyễn Kim Nguyệt
 15. Trần Thị Xuân
 16. Cao Trần Dũng
 17. Nguyễn Thị Loan
 18. Lâm Hữu Hạnh
 19. Phan Thị Lệ Duyên
 20. Nguyễn Thị Hà
 21. Hoàng Nguyễn Lãm
 22. Bùi Hữu Thêm
 23. Nguyễn Thị Ngọc Yến
 24. Hồ Nhơn Hòa
 25. Nguyễn Chí Dũng
 26. Thái Thành Danh
 27. Lê Văn Thự
 28. Hoàng Công Khanh
 29. Trần Hữu Định
 30. Nguyễn Bá Lộc
 31. Nguyễn Huy Quân
 32. Ngô Văn Thiệu
 33. Nguyễn Hữu Nghĩa
 34. Võ   Huỳnh
 35. Nguyễn Bá Vượng
 36. Nguyễn Văn Phúc
 37. Võ Văn Lợi
 38. Trần   Hoa
 39. Bùi Huy Chương
 40. Lê Tốt Nghiệp
 41. Trần Ngọc Sơn
 42. Phạm Ngọc Giang
 43. Vũ Phúc Thái
 44. Hồ Đăng Trung
 45. Nguyễn Văn Sơn

Cộng danh sách  Lớp  Ngân Hàng  2  Khóa  KB  (NH2kB)  có bốn mươi lăm  (45)  sinh viên .