Lớp  NGÂN HÀNG  IV   Khóa  KB   ( 1982-1983 )   :

 1. Nguyễn Chu Hiệp
 2. Huỳnh Văn Trừ
 3. Đặng Văn Điễu
 4. Trần Minh Khởi
 5. Nguyễn Thị Lệ Dung
 6. Đỗ Văn Huy
 7. Đào Thị Tám
 8. Nguyễn   Cương
 9. Hứa Quý Thạnh
 10. Hoàng   Tường
 11. Trần Tiễn Cáo
 12. Nguyễn Thị Tư
 13. Kiều Thị Thu Thủy
 14. Nguyễn Thị Hiền
 15. Hồ Thị Có
 16. Lê Thị Phương Anh
 17. Nguyễn Chí Nguyện
 18. Nguyễn Thành Lợi
 19. Phạm Ngọc Kim Chi
 20. Võ Thành Niên
 21. Nguyễn Trung Tín
 22. Lê Thu Vân
 23. Nguyễn Đình Dũng
 24. Trần Thị Tỵ
 25. Lộ Thị Phước
 26. Nguyễn Thị Quý
 27. Nguyễn Hồng Sương
 28. Trần Thị Kim Chi
 29. Nguyễn Minh Tâm
 30. Lê Thành Lan
 31. Đàm Xuân Nga
 32. Trương Thiện Tâm
 33. Trần Thị Kim Phượng
 34. Lê Ngọc Vân
 35. Nguyễn Thiện Tâm
 36. Lâm Xuân Phượng
 37. Nguyễn Thị Liên Hường
 38. Đỗ Thị Thúy Mai
 39. Nguyễn Minh Phước
 40. Nguyễn Thị Mỹ Dung
 41. Nguyễn Duy Sơn
 42. Quách Tú Nghệ
 43. Nguyễn Khắc Khiêm
 44. Hồ Ngọc Bích
 45. Tôn Nữ Thị Chất
 46. Nguyễn Thị Thúy Vân
 47. Thái Văn Dũng
 48. Bùi Huy Như Hoàng Mai
 49. Bửu   Thạnh
 50. Lương   Anh
 51. Bùi Thị Trợ
 52. Lê Thị Ngọc Anh
 53. Nguyễn Thị Hoa
 54. Nguyễn Ngọc Tiến
 55. Nguyễn Ngọc Rạng
 56. Bùi Thị Bạch
 57. Lâm Ngọc Lang
 58. Nguyễn Quang Anh
 59. Phạm Thị Minh Sương
 60. Nguyễn Thị Phi Phượng
 61. Cao Thị Mỹ Hạnh
 62. Phạm Xuân Xuyên
 63. Trần Hữu Trung
 64. Trần Anh Kiệt
 65. Nguyễn Phước Sơn
 66. Nguyễn   Thính
 67. Hồ Văn Lý
 68. Nguyễn Văn Tảng
 69. Võ Văn Tỵ
 70. Ngô Văn Thuận
 71. Võ Thị Cẩm Vân
 72. Nguyễn Thị Hoa
 73. Nguyễn Đình Nghĩa

Cộng danh sách  Lớp  Ngân Hàng  4  Khóa KB  (NH4kB)  có bẩy mươi ba  (73)  sinh viên  >

Tổng Cộng Lớp NGÂN HÀNG =   NH1kB   45SV  +  NH2kB  45SV  +  NH3kB  45SV  +  NH4kB  73SV    =   208  (Hai trăm lẻ tám) sinh viên .