Lớp Ngân Hàng  I   Khoá  KA  (1977-1978)  

 1. Nguyễn Hồng Hải
 2. Võ Ngọc Thương
 3. Lê Quảng Diệp
 4. Phạm Thị Thu Vân
 5. Nguyễn Hoàng Bích
 6. Huỳnh Cao Nhã
 7. Hoàng   Ngân
 8. Võ Thị Như  Y
 9. Nguyễn Thị Đường
 10. Thân Nam  Y
 11. Ân Thị Khánh Dung
 12. Trần Đình Minh
 13. Nguyễn Khai Tuân
 14. Bùi Hồng Vân
 15. Trần Bá Linh
 16. Trần Văn Tâm
 17. Trần Hữu Dũng
 18. Ngô Thị Liên
 19. Thái Thị Huyện
 20. Nguyễn Thị Phú
 21. Mai Tấn Sĩ
 22. Nguyễn Văn Lê
 23. Trần Quang Nghĩa
 24. Trần Thị Bửu Châu
 25. Nguyễn Thị Hai
 26. Trần Ngọc Tú
 27. Nguyễn Xuân Mai
 28. Nguyễn Thị Thanh Tùng
 29. Huỳnh Thị Hồng
 30. Bùi Tuấn Kiệt
 31. Ngô Đình Hằng
 32. Nguyễn Hồng Tuyết
 33. Lê Ơn Mỹ
 34. Đỗ Quang Chung
 35. Nguyễn Kim Định
 36. Nguyễn Thị Lệ Liễu
 37. Nguyễn Thị Nga
 38. Trần Thị Túy Vinh
 39. Nguyễn Hồng Nam
 40. Huỳnh Trọng Phít
 41. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 42. Nguyễn Minh Điệu
 43. Cao Quốc Thành
 44. Võ Thị Khanh
 45. Hoàng Văn Sang
 46. Nguyễn Trung Thạch
 47. Lương Thị Nguyệt
 48. Triệu Quang Phong   *
 49. Mạch Công Lý
 50. Lê Hiếu Thành
 51. Trần Đức Hoàng
 52. Lưu Đình Khoa
 53. Nguyễn Thị Thu Cúc
 54. Hồ Thanh Quan
 55. Võ Quang Triêm
 56. Nguyễn Thị Thảo
 57. Hoàng Văn Trọng
 58. Nguyễn Thị Hoàng Hoa
 59. Nguyễn Vạn Lý
 60. Nguyễn Thanh Nguyệt
 61. Trương Thị Kim Chi
 62. Trần Văn Nở
 63. Võ Văn Châu
 64. Phạm Văn Năng
 65. Nguyễn Phú Long
 66. Huỳnh Nghĩa Hiệp
 67. Võ Thị Thu Hà

Cộng danh sách Lớp  NGÂN HÀNG 1  Khoá  KA  (NH1kA) có  sáu mươi bẩy  (67)   sinh viên .

Lớp  Ngân  Hàng  II  Khoá  KA   (1977 – 1978)  :

 1. Hồ   Diệu
 2. Lê Phú Khánh
 3. Lê Thị Hoàng
 4. Nguyễn Văn Ngọc
 5. Quang Tuấn Dũng
 6. Dương Hồ Thị Lệ Thu
 7. La Thị Mỹ
 8. Nguyễn Viết Hòa
 9. Nguyễn Văn Hà
 10. Hoàng Văn Toán
 11. Võ   Cảnh
 12. Huỳnh Thị Chi
 13. Nguyễn   Huê
 14. Nguyễn   Quý
 15. Nguyễn Tấn Pháp
 16. Nguyễn Thị Kim Yến
 17. Bùi Thị Nhựt
 18. Trần Mộng Hùng
 19. Ngô Xuân Bửu
 20. Nguyễn Văn Trung
 21. Nguyễn Thị Lan Phương
 22. Lê Thị Yến Tuyết
 23. Lê Minh Kỳ
 24. Phạm Thị Phương Liên
 25. Nguyễn Đông Hiến
 26. Lê Thị Thanh Thủy
 27. Hà Văn Khuê
 28. Nguyễn Văn Nhướng
 29. Ngô   Hương
 30. Nguyễn Thị Thanh Phương
 31. Võ Đình Quốc
 32. Nguyễn Thị Hương
 33. Phùng Thị Tốt
 34. Trần Quang Thiện
 35. Phạm   Thới
 36. Võ Thị Thu
 37. Nguyễn Thị Kim Dung
 38. Nguyễn Thế Trung
 39. Đỗ Chiến Vũ
 40. Từ Thị Anh
 41. Trần Kim Long
 42. Tôn Nữ Ngọc Sương
 43. Nguyễn   Bé
 44. Nguyễn Trung Tính
 45. Trần Ngọc Huyền
 46. Nguyễn Thị Thủy
 47. Lê Thị Huệ Trân
 48. Diệp Thị Minh Hải
 49. Bùi Huy Đức
 50. Trương Thị Chi
 51. Phạm Thị Thanh Vân
 52. Đỗ Thị Liên
 53. Đào   Hoài
 54. Võ Quang Minh
 55. Võ Thị Hồng Điệp
 56. Đoàn Thị Bé
 57. Phan Văn Triệu
 58. Lê Thị Kim Phụng

Cộng danh sách Lớp  Ngân Hàng  2   Khoá  KA  (NH2kA)   có  năm mươi tám  (58)  sinh viên .

Tồng Cộng Lớp NGÂN HÀNG  K.A  =   NH1kA   67SV   +   NH2kA   58SV  =    125SV  (một trăm hai mươi lăm ).