Lớp   KẾ   TOÁN   Khoá   KD   ( 1994-1995 )  :

 1. Lê Châu An
 2. Phạm Thị Thanh Cúc
 3. Hà Mỹ Hạnh
 4. Nguyễn Ngọc Bích Hạnh
 5. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 6. Nguyễn Thu Hiến
 7. Dương Thị Minh Hồng
 8. Lê Thu Hồng
 9. Hồ Phương Lan
 10. Huỳnh Thị Hồng Loan
 11. Bùi Thị Thục Oanh
 12. Nguyễn Thị Thu Quyên
 13. Võ Hữu Sang
 14. Nguyễn Thị Bích Thủy
 15. Phan Thị Cẩm Tú
 16. Nguyễn Thị Hương
 17. Nguyễn Thị Hoàng Anh
 18. Phạm Nguyễn Ngọc Ẩn
 19. Nguyễn Hữu Bảo
 20. Hoàng Nam Bình
 21. Hứu Thanh Bình
 22. Lê Trọng Bình
 23. Nguyễn Thanh Bình
 24. Nguyễn Minh Cảnh
 25. Lê Văn Châu
 26. Lê Thị Ngọc Diệp
 27. Nguyễn Xuân Diệu
 28. Lê Thành Dũng
 29. Lý Trung Dũng
 30. Lê Thị Xuân Đào
 31. Nguyễn Thị Hồng Đào
 32. Phạm Hoàng Đạo
 33. Trần Hữu Đạt
 34. Nguyễn Văn Đua
 35. Lê Hoàng Đức
 36. Đỗ Thị Minh Hà
 37. Hoàng Văn Hiếu
 38. Mai Chí Hiếu
 39. Đặng Thị Ánh Hoàng
 40. Huỳnh Tấn Hoàng
 41. Lê Thị Mỹ Hồng
 42. Chương Tuyên Hớn
 43. Nguyễn Ngọc Kha
 44. Văn Vĩnh Khang
 45. Nguyễn Ngọc Khanh
 46. Võ Thị Xuân Lan
 47. Nguyễn Thị Hồng Loan
 48. Nguyễn Thị Thu Loan
 49. Huỳnh Hà Long
 50. Nguyễn Thành Luân
 51. Nguyễn Hoa Mỹ
 52. Nguyễn Thị Kim Nga
 53. Trần Thị Việt Nga
 54. Đặng Mỹ Ngọc
 55. Trần Thế Ngọc
 56. Phùng Thị Bích Nhung
 57. Lê Thị Kim Phỉ
 58. Hàn Liên Phương
 59. Trần Thị Kim Phượng
 60. Lâm Hồng Phúc
 61. Phạm Hữu Phúc
 62. Lê Thị Hà Quế
 63. Võ Văn Sinh
 64. Nguyễn Hữu Sơn
 65. Phan Văn Sơn
 66. Nguyễn Hồng Tâm
 67. Võ Hồ Thanh Tâm
 68. Bùi Lê Thanh
 69. Phạm Thị Thanh
 70. Võ Yến Thanh
 71. Lý Cường Thịnh
 72. Phạm Thị Hương Thuần
 73. Ninh Thị Bích Thùy
 74. Mai Thị Ngọc Thúy
 75. Nguyễn Thị Bình Tiên
 76. Nguyễn Thành Tiến
 77. Nguyễn Hữu Tín
 78. Đỗ Đức Toàn
 79. Vũ Hoàng Trọng
 80. Đỗ Thị Lâm Tuyền
 81. Châu Minh Tỷ
 82. Nguyễn Đỗ Ái Uyên
 83. Trần Ngọc Út
 84. Nguyễn Hồng Vân
 85. Trần Thị Thanh Vân
 86. Hoàng   Việt
 87. Chế Hoàn Vũ
 88. Cao Thị Kim Xuân
 89. Phạm Thị Yêm
 90. Trần Hoàng Yến
 91. Trương Ngọc Dân
 92. Phạm Kim Ánh
 93. Lê Văn Bảy
 94. La Hải Bằng
 95. Lê Văn Bé
 96. Phạm Đình Chiến
 97. Lê Văn Cơm
 98. Phạm Thị Đặng
 99. Lê Thành Đoàn
 100. Lê Văn Hải
 101. Trần Thị Hạnh
 102. Phạm Thị Hiền
 103. Tô Thiện Hiền
 104. Lâm   Hòa
 105. Trần Nhựt Hòa
 106. Trần Diệp Hồng
 107. Đỗ Minh Huy
 108. Nguyễn Thế Hùng
 109. Trần Anh Kiệt
 110. Ngô Thị Kim Lan
 111. Đặng Kim Lanh
 112. Nguyễn Hồng Loan
 113. Võ Phát Lương
 114. Trần Hữu Nam
 115. Lê Thị Minh Nguyệt
 116. Lê Phúc Nhuận
 117. Nguyễn Thị Hồng Nhung
 118. Băng Ngọc Phong
 119. Trương Văn Ri
 120. Giao Thị Sang
 121. Trần Văn Sĩ
 122. Thạch   Tàu
 123. Huỳnh Văn Thành
 124. Mai Phước Thống
 125. Nguyễn Quốc Trị
 126. Nguyễn Thanh Tùng
 127. Nguyễn Minh Tươi
 128. Nguyễn Thị Tươi
 129. Nguyễn Minh Nguyệt Vân
 130. Ngô Thị Hoàng Yến
 131. Trần Thanh Trừ

Cộng danh sách  Lớp  Kế  Toán  Khóa  KD (KTkD)  có một trăm ba mươi mốt  (131)  sinh viên  .