Lớp   KẾ  HOẠCH   Khoá    KA  ( 1977-1978 )  :

 1. Nguyễn An Bình
 2. Trần Thị Mỹ Huệ
 3. Bùi Thị Bích Thu
 4. Lê Văn Tâm
 5. Trương Minh Tâm
 6. Lê Bá Chương
 7. Nguyễn Thành Quang
 8. Nguyễn Ngọc Lan
 9. Phạm Thị Sương
 10. Nguyễn Thị Phương Mai
 11. Nguyễn Khắc Trí
 12. Lương Thị Thủy
 13. Nguyễn   Tráng
 14. Đặng Hữu Nghĩa
 15. Lê Tấn Thảo
 16. Nguyễn An Long
 17. Trần Thị Bền
 18. Thái   Tín
 19. Hà Thanh Trung
 20. Cao Thị Mai
 21. Hồ Minh Dũng
 22. Lê Văn Đức
 23. Nguyễn Thanh Mỹ
 24. Võ Văn Thành
 25. Trần   Thừa
 26. Tô Vĩnh Tuấn
 27. Nguyễn Văn Kháng
 28. Phạm Thị Như Lê
 29. Lê Thị Hoài
 30. Lê Minh Châu
 31. Nguyễn Tấn Nhân
 32. Trần Thùy Nga
 33. Lâm Hồng Nhung
 34. Nguyễn Thị Thu Vân
 35. Nguyễn Thị Ân
 36. Nguyễn Thị Tuyết

Cộng danh sách  Lớp  Kế Hoạch  Khoá  KA  (KHkA)  có  ba mươi sáu   (36)  sinh viên .