Trong chuyến thăm đồng bằng Sông Cửu Long , nhóm Tả Pí Lù AHĐHKT đã ghé thăm các bạn NguyễnVănHùng Lớp KinhTế NôngNghiệp biệt dzanh HùngHề bây giờ gọi là HùngĐạiGia . Gặp LãoTướng nguyên CụcTrưởng ThốngKê AnGiang Ngô Văn Tòng lớp ThốngKê TổngHợp và gặp bạn Đỗ Hải Long lớp ThốngKêNôngNghiệp mới chu du kinh lý Na Uy Thụy Điển về . Rất cảm ơn tấm lòng thịnh tình hiếu khách của các bạn đồng môn tại địa phương .

HồTrầmTuấnPhương TKXCB + BùiQuốcCường TKNN + NgVănHùng KTNN + TrươngĐìnhCư VG + TrầnHữuTrung TKTH
Trung Phú Nhuận và Hùng Long Xuyên
Ngô Văn Tòng An Giang
Cơ ngơi của Hùng Đại Gia nhìn ra phố
TrươngĐìnhCư VâtGiá trên sân thượng CàPhê Garden của bạn HùngHề
Trần Hữu Trung TKTH trên lầu AngelCoffee của cơ ngơi NgVănHùng NN
Phương TKXCB với bể Spa tắm của Hùng NN
Cơ ngơi của vợ chồng Ng văn Hùng KinhTế NôngNghiệp ở Long Xuyên
Bạn Đỗ Hải Long TKNN xếp ở Long Xuyên
Ngô Văn Tòng TKTH + Đỗ Hải Long TKNN + Nguyễn Văn Hùng NN