Chiều thứ bẩy 16 tháng 11 năm 2013 vừa qua, bạn TrầnVănThành Lênin đã làm món Lẩu đãi bạn bè láng giềng đến lai rai ba sợi tại tư gia ở GardenGrove Nam California .
Từ trái sang phải : TrầnThuDũng KH/TriHành + LêQuýMinh VG/LK + TrầnĐứcVượng Tknn/LK + BùiQuốcCường Tknn/Khxh7 + TrầnVănThành Tktn/Khxh7

PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto

PhotoPhoto
PhotoPhoto

PhotoPhoto

https://plus.google.com/photos/117292593137737301344/albums/5948794406839777281?authkey=COjlppH5j6_JqQE