Lớp  Vật  Giá   6  :

 1. Lê Văn Hoàng     *       (27-08-2009,VĩnhLong,VN)
 2. Nguyễn Văn Hùng
 3. Nguyễn Thị Lệ Dung
 4. Lê Thị Giáng Hương
 5. Nguyễn Thị Thu Hoan
 6. Phạm Thị Minh Hồi
 7. Nguyễn Thị Thanh Xuân
 8. Nguyễn Thị Thúy Minh
 9. Trịnh Ngọc Chứng
 10. Đỗ Hồng Loan
 11. Đặng Thị Thanh Ngân
 12. Trần Thị Hằng Lâm
 13. Ngụy   Hà
 14. Trần Thị Hoài Hương
 15. Hoàng Duy Thiện                           Q.1, Saigon,   VN.
 16. Trần Tuyết Anh
 17. Nguyễn Hầu Thị Thanh Quang
 18. Tạ   Hiệp
 19. Nguyễn Văn Bộ
 20. Trần Thị Mỹ Trinh
 21. Phạm Thị Nam                                       Saigon,   VN.
 22. Lê Việt Dũng
 23. Nguyễn Diễm Dung
 24. Đào Thị Chung
 25. Bùi Mỹ Hạnh
 26. Nguyễn Thế Phát
 27. Ngô Thế Vinh
 28. Nguyễn Thị Kim Anh
 29. Nguyễn Thị Thu Cúc
 30. Phạm Thị Mỹ Lệ
 31. Lê Văn Dân
 32. Trương Minh Chánh
 33. Nguyễn Thị Hạnh
 34. Nguyễn Thị Huệ
 35. Ninh Thị Hằng
 36. Nguyễn Thị Quốc Hương
 37. Dương   Hạnh
 38. Vũ Thị Hạnh
 39. Vũ Lệ Hằng
 40. Đỗ Hữu Hùng
 41. Âu Ngọc Dung
 42. Chiêm Phi Long
 43. Đỗ Ngọc Lan
 44. Nguyễn Đức Khánh
 45. Mai Đình Lý
 46. Huỳnh Thị Tuyết
 47. Trịnh Thị Ngọc Anh
 48. Nguyễn Văn Hảo
 49. Trịnh Tú Anh
 50. Nguyễn Thị Phi
 51. Đoàn Thị Kim Dung
 52. Nguyễn Tấn Lực
 53. Phạm Thanh Danh
 54. Võ kim Cúc
 55. Cao Thị Liên Phương
 56. Trương Văn Quang
 57. Phạm Hữu Nguyên           QPhúNhuận, Saigon,  VN.
 58. Trương Đình Quý
 59. Phan Hữu Phước
 60. Khưu Vinh Quần
 61. Trần Cảnh Hạnh
 62. Hà Văn Trị
 63. Đỗ Chí Bình
 64. Nguyễn Văn Quang        QBìnhThạnh, Saigon,  VN.
 65. Hà Kim Lâm
 66. Phạm Tùng Lâm
 67. Mai Khánh Hòa
 68. Hồ Thị Thu Hồng
 69. Nguyễn Cẩm Hồng
 70. Đặng Thị Hồng
 71. Trần Thị Chăm
 72. Nguyễn Thị Kim Hồng
 73. Trương Ngọc Lang
 74. Vũ Thị Lan
 75. Trần Vĩnh Phúc
 76. Nguyễn Thị Lan
 77. Nguyễn Phước Thị Lệ
 78. Phan Tùng Lâm
 79. Lê Thị Nguyệt
 80. Lê Ngọc Lan
 81. Đinh Duy Roan
 82. Huỳnh Thanh Lâm
 83. Nguyễn Thị Hường
 84. Ngô Hoàng Phòng
 85. Nguyễn Danh Toàn
 86. Hồ Thanh Nhã
 87. Nguyễn Ngọc Tuấn Hoàng
 88. Nguyễng Hồng Nhật
 89. Bùi Mỹ Vân
 90. Nguyễn Hoài Sơn
 91. Lâm Thị Kim Hồng
 92. Lê Thị Hồng
 93. Lê Thị Kim Hưng
 94. Nguyễn Thành Huỳnh Hương
 95. Lê Như Hương
 96. Hoàng Thị Ngọc Hương
 97. Chu Thị Nhiều
 98. Đỗ Thành Nhung
 99. Nguyễn Thị Nhung
 100. Nguyễn Thị Nhung
 101. Nguyễn Thị Ngọc Minh
 102. Phạm Thị Phúc
 103. Lê Thanh Vân
 104. Lê Ngọc Tấn

Cộng danh sách Lớp Vật Giá  6  (VG6) có một trăm lẻ bốn (104) sinh viên .

Tồng Cộng Khoa Vật Giá  =  VG1  103SV + VG2  107SV + VG3  103SV + VG4  102SV + VG5  107SV + VG6  104SV  =   626 SinhViên
( Sáu trăm hai mươi sáu SinhViên )