Lớp Vật  Giá   5  :

 1. Phan Kim Hương
 2. Nguyễn Thúy Hồng
 3. Lý Tấn Thụ
 4. Nguyễn Phương Dung
 5. Khiêu Triệu Đà
 6. Nguyễn Thị Kim
 7. Đỗ Thị Yến Lan
 8. Lê Như Lâm
 9. Trần Thị Hương
 10. Lê Thị Tuyết
 11. Lưu Bạch Nhung
 12. Bành Lày Vù
 13. Huỳnh Ngọc Ẩn
 14. Lê Thị Bách
 15. Huỳnh Thanh Thúy
 16. Phan Thị Trân
 17. Nguyễn Thị Thanh Vân
 18. Tôn Quốc Bồi
 19. Lưu Phan Dũng
 20. Ngô Kiều Phát     *   (29-10-2011,Saigon,VN)
 21. Nguyễn Ngọc Hiếu
 22. Nguyễn Hòa Bình
 23. Nguyễn Chí Công
 24. Nguyễn Minh Trân
 25. Trần Thị Thúy Vân             Paris – France
 26. Nguyễn Thị Vượng             Melbourne, Australia.
 27. Trần Kim Thoa
 28. Nguyễn Nhựt Minh
 29. Lâm Ngọc Bích
 30. Phùng Thị Thúy
 31. Nguyễn Văn Sơn
 32. Trịnh Hữu Bình
 33. Nguyễn Vĩnh Tân
 34. Trịnh Khắc Tài
 35. Nguyễn Thị Minh Hiếu
 36. Trương Thị Mỹ Vân
 37. Nguyễn Lý Kiên
 38. Phan Thị Ngọc Minh
 39. Lê Thị Mộng Vân
 40. Nguyễn Thị Tươi
 41. Ngô   Tài
 42. Nguyễn Ngọc Dung                          Saigon,  VN.
 43. Trần Hoài Ngọc
 44. Nguyễn Phương Thảo
 45. Nguyễn Văn Huynh
 46. Nguyễn Thị Đức Hạnh
 47. Nguyễn Thị Lân                                 Saigon,   VN.
 48. Nguyễn Thị Là
 49. Vũ Thúy Lan
 50. Mai Anh Tuấn
 51. Phan Mỹ Nga
 52. Nguyễn Thị Vinh
 53. Nguyễn Thanh Bình
 54. Hứa Kim Loan
 55. Nguyễn Thị Thu Hương
 56. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
 57. Nghiêm Thị Thọ
 58. Vũ Thị Nhuần                        Hamburg,  Germany.
 59. Võ Thị Viên
 60. Lê Thị Mỹ Vân
 61. Đỗ Thị Hồng Vân
 62. Đặng Há Chảy
 63. Võ Văn Minh Hiền
 64. Lý Thị Phượng
 65. Dương Thị Minh Huệ
 66. Đỗ Thị Minh Hà
 67. Trương Thị Thúy Liên
 68. Hoàng Anh Hương
 69. Nguyễn Ngọc Kỷ
 70. Vũ Thị Ngà
 71. Nguyễn Thị Cẩm Tú
 72. Đặng Thị Toàn
 73. Nguyễn Ngọc Hoàn
 74. Lâm Thị Lệ Hồng
 75. Hồng   Hùng
 76. Vũ Thị Định
 77. Trương Hùng Sơn
 78. Hồ   Mộng
 79. Thẩm Huy Tuấn
 80. Nguyễn Mạnh Cường
 81. Nguyễn Đăng Ưu
 82. Bùi Việt Hương
 83. Đinh Văn An
 84. Cao Trung Đông
 85. Nguyễn Thị Phương Lan
 86. Huỳnh Tấn Nguyên
 87. Trịnh Thị Bạch Yến                     Saigon,   VN.
 88. Nguyễn Thị Ngân                        Saigon,   VN.
 89. Huỳnh Thị Mỹ Nga
 90. Phi Thị Hòa
 91. Bùi Thị Phụng
 92. Phạm Thị Thanh Tuyền
 93. Nguyễn Minh Ánh
 94. Phạm Thị Ngọc Uyển
 95. Huỳnh   Bổn
 96. Lâm Thị Bích Ngọc
 97. Nguyễn Khoa Lương Ngọc
 98. Nguyễn Văn Khiên
 99. Nguyễn Thị Phương Loan
 100. Dương   Xứng
 101. Nguyễn Thị Khải
 102. Trần   Sáo
 103. Đỗ Xuân Phong
 104. Lê Thị Khánh Loan
 105. Phạm Tài Tuấn                        LosGatos, CA,  USA.
 106. Nguyễn Thị Thu Vân
 107. Victor Wignon

Cộng danh sách Lớp Vật Giá  5  (VG5)  có một trăm lẻ bẩy (107) sinh viên .