Lớp  Vật  Giá   4 :

 1. Nguyễn Thị Đào
 2. Đào Văn Kháng
 3. Huỳnh Hữu Quyền
 4. Đoàn Văn Trí
 5. Lê Thu Hà
 6. Trần Thị Bạch Vân
 7. Trần Thị Việt Hương
 8. Nguyễn Thị Tuyết Lan
 9. Vũ Thị Hằng
 10. Nguyễn Thanh Toại               Q.1, Saigon,   VN.
 11. Vương Thị Cẩm Hồng
 12. Nguyễn   Phú
 13. Nguyễn Kỳ Lân
 14. Hoàng Công Dũng
 15. Nguyễn Ngọc Xuân
 16. Huỳnh   Tuấn
 17. Bùi Thị Thanh Phú
 18. Võ Chi Lan
 19. Nguyễn Lê Cừu
 20. Lâm Kim Vinh
 21. Hồ Thị Thanh Hà
 22. Nguyễn Minh Hiếu
 23. Lê Anh Tuấn
 24. Thái Thị Thúy Phượng
 25. Lê Hữu Phô
 26. Lê Văn Quế
 27. Phan Thị Phụng
 28. Trịnh Thị Hồng Phúc
 29. Nguyễn Thị Bích Phượng
 30. Bùi Thị Kim Phụng                      SanJosé, CA,  USA.
 31. Nguyễn Ngọc Sương
 32. Lê Thị Tám
 33. Đinh Thị Minh Tâm
 34. Nguyễn Thị Thảo
 35. Vũ Thị Thiện
 36. Trần Thị Thư
 37. Ngô Trọng Dũng
 38. Nguyễn Quý Chính
 39. Trần Thị Phước
 40. Văn Thiếu Bình
 41. Trần Thị Bạch Yến
 42. Bành Minh Cường
 43. Nguyễn Văn Y
 44. Nguyễn Văn Hiên                       Saigon,   VN.
 45. Phạm Trọng Thái
 46. Hà Minh Huy
 47. Vũ Ngô Hoàn
 48. Nhữ   Xìn
 49. Trần Minh Hòa
 50. Hà Thị Kim Anh
 51. Từ Kim Ngọc
 52. Nguyễn Thị Mai Phương
 53. Nguyễn Thị Hiệp
 54. Phạm Xuân Đỗ
 55. Hồ Thị Thịnh
 56. Lê Quang Tín
 57. Nguyễn Thị Thu
 58. Phạm Kim Thu
 59. Lê Xuân Tiến
 60. Phạm Hồng Ngọc
 61. La Ngọc Thế
 62. Khưu Sĩ Tín
 63. Đỗ Xuân Khắc
 64. Đặng Thị Anh Hợp
 65. Bùi Thị Tường Thái
 66. Lê Thị Loan
 67. Nguyễn Thị Bích Trọng
 68. Nguyễn Ngọc Trung
 69. Trần Thị Thịnh
 70. Lê Nhân Ái
 71. Lương   Niên
 72. Dương Thị Mai Hương
 73. Nguyễn Xuân Tùng
 74. Nguyễn Viết Trung
 75. Lê Ngọc Thủy
 76. Nguyễn Thị Tình
 77. Đỗ Minh Tuyết
 78. Đinh Xuân Quảng                  Houston, TX,  USA.
 79. Vương Gia Phước
 80. Tôn Nữ Chi Lan
 81. Vũ Đình Hồ
 82. Đặng Thị Kim Yến
 83. Trần Tuyết Anh
 84. Dương Thị Bạch Lan
 85. Lâm Bạch Lan
 86. Hoàng Bích Lân
 87. Trương Bạch Mai
 88. Nguyễn Văn Hiệp
 89. Trần Ngọc Quý
 90. Bùi Thanh Lung
 91. Vĩnh   Long
 92. Nguyễn Quang Minh
 93. Nhan Thị Hồng Hoa
 94. Nguyễn Thị Mai
 95. Phạm Thị Bích Tuyết
 96. Hồ Thanh Vân
 97. Nguyễn Văn Tấn
 98. Vũ Đỗ Minh
 99. Lê Thị Thanh Loan
 100. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 101. Tôn Nữ Tường Vy                     Sydney,  Australia.
 102. Lâm Thị Loan

Cộng danh sách Lớp Vật Giá  4  (VG4)  có một trăm lẻ hai (102) sinh viên .