Lớp Vật Giá  3

 1. Nguyễn Văn Ngọc
 2. Võ Hùng Danh
 3. Hồ Trọng Nghĩa
 4. Phó Đức Trường
 5. Đỗ Cao Minh
 6. Trịnh Mỹ Liên
 7. Trần Thanh Dũng
 8. Nguyễn Đình Nghĩa
 9. Trần   Hùng – Paris – France
 10. Lê Thanh Xuân
 11. Phan Văn Đạo
 12. Lý   Mãi
 13. Vũ An Quốc
 14. Trần Hữu Đạt
 15. Phan Văn Hòa
 16. Cao Hồng Đức
 17. Mai Ngọc Hiền
 18. Đinh Thị Hằng
 19. Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Paris – France
 20. Nguyễn Quốc Nam
 21. Phạm Thị Hoàng Yến
 22. Đỗ Thị Cường
 23. Nguyễn Thị Việt Nga             Q.8, Saigon,   VN.
 24. Nguyễn Kỳ Hồng
 25. Nguyễn Thị Vọng
 26. Trần Văn Nhơn
 27. Trần Quang Nhưng
 28. Châu Hậu Nhựt
 29. Nông Doãn Sinh
 30. Lê Long Thành
 31. Lê Văn Thọ
 32. Hà Ngọc Thêm                 QGòVấp, Saigon,  VN.
 33. Nguyễn Thị Ty
 34. Lưu Kim Hưng
 35. Nguyễn Văn Liêm                          ĐàNẵng,  VN.
 36. Nguyễn Văn Vinh
 37. Phạm Thị Liên Thu
 38. Huỳnh Thị Thu Cúc
 39. Nguyễn Ngọc Ân         BiênHòa, ĐồngNai,  VN.
 40. Phạm Tuyết Vân                             LongAn,  VN.
 41. Huỳnh Thị Đoan Trang
 42. Bùi Thị Việt Hằng
 43. Cao Thị Thu Hằng
 44. Trương Thị Gương
 45. Nguyễn Tấn Lũy  *   (13-04-2013,ĐàLạt,VN)
 46. Cao Minh Chí     *    (  -09-2010,SôngBé,VN)
 47. Phạm Thị Ngọc Mỹ       QBìnhThạnh, Saigon,  VN.
 48. Ngô Văn Thái
 49. Huỳnh Quốc Xì
 50. Nguyễn Thị Lạc Thư
 51. Nguyễn Ngọc Ngãi
 52. Nguyễn Thị Huyền Thanh
 53. Nguyễn Thị Lệ Hồng
 54. Nguyễn Hồng Tâm
 55. Lê Văn Rô
 56. Phan Quang Tuấn
 57. Trần Anh Tuấn
 58. Trần Thị Mỹ Lộc
 59. Phạm Thị Vinh
 60. Nguyễn Ngọc Yến       MỹTho, TiềnGiang, VN.
 61. Nguyễn Văn Sanh
 62. Nguyễn Thị Hồng
 63. Nguyễn Thế Phổ
 64. Lê Mỹ Thắng                 HócMôn, Saigon,  VN.
 65. Nguyễn Văn Bửu
 66. Vũ Thu Dung
 67. Nguyễn Đức Hiền
 68. Lưu Văn Bay
 69. Nguyễn Chí Thông
 70. Đặng Văn Quốc
 71. Phú Thọ Thành
 72. Võ Khắc Quý
 73. Quách Thị Lệ Hoa
 74. Phạm Hoàng Đạo
 75. Hồ Thị Tuyết Mai
 76. Công Tằng Tôn Nữ Thị Lý
 77. Trần Thị Sửu
 78. Nguyễn Văn Lập
 79. Trần Ánh Tuyết
 80. Lê Thị Thanh Vân
 81. Nguyễn Bửu Lân
 82. Trần Thị Song
 83. Mã Văn Phú
 84. Phạm Thị Diệu Hương
 85. Hà Thị Lương
 86. Trương Duy Bửu
 87. Nguyễn Văn Thịnh
 88. Nguyễn Quốc Khánh
 89. Lưu Thị Hiền
 90. Lê Thị Ba
 91. Nguyễn Văn Cầm
 92. Trần Tấn Hiệp
 93. Du Kim Lăng
 94. Lê Nho Hồ
 95. Công Huyền Tôn Nữ Diệu Hương
 96. Lê   Lieu
 97. Vĩnh   Ngôn
 98. Trần Thị Bích Ngọc
 99. Lê Thiện Nhơn
 100. Nguyễn Như Hùng
 101. Nguyễn Thị Ngọc Quý
 102. Đỗ Mạnh Trường
 103. Nguyễn Gia Toàn

Cộng danh sách Lớp Vật Giá 3  (VG3)   có một trăm lẻ ba (103)  sinh viên .