Lớp  Vật  Giá  2  :

 1. Đặng Thị Ngọc Minh
 2. Huỳnh Thị Bạch Mai
 3. Đường Kim Ngà
 4. Đặng Thị Bạch Tuyết
 5. Nguyễn Thị Lệ Quyên
 6. Cao Xuân Ái Quỳnh
 7. Trương Minh Ngọc
 8. Nguyễn Minh Cảnh
 9. Nguyễn Xuân Tài
 10. Trần Văn Khái
 11. Phan Thị Trường Lai
 12. Trần Công Hưng
 13. Đỗ Hồng Nguyên
 14. Nguyễn Tuyết Việt
 15. Lê Thị Hoàng Yến
 16. Lâm   Hoa
 17. Lê   Phẩm
 18. Phạm Lệ Thảo
 19. Trần Thị Thăng
 20. Đặng Thị Ngọc Tuyết
 21. Lê Phúc Nhuận
 22. Nguyễn   Xin
 23. Trần Văn Hiên
 24. Lê Quý Minh                    BaldwinPark, CA,  USA.
 25. Đỗ Thành Nghĩa
 26. Lê   Thương
 27. Nguyễn Hữu Thành
 28. Phan Ngọc Lâm
 29. Phạm Ngọc Mai
 30. Trần Thị Nguyệt Mai
 31. Lê Hữu Thinh
 32. Trần Đình Ân
 33. Đỗ Minh Châu
 34. Nguyễn Thị Kim Chi
 35. Hoàng Đình Thiều
 36. Đào Xuân Hợp
 37. Trần Bá Phước
 38. Đinh Thị Minh Hương
 39. Đào Minh Nhân                      Melbourne, Australia.
 40. Phạm Thị Xuân Nương
 41. Nguyễn Kim Oanh
 42. Nguyễn Văn Thiện
 43. Nguyễn Thị Bích Hiền
 44. Nguyễn Thị Như Nguyệt
 45. Nguyễn Văn Phúc
 46. Vũ Thị Anh Vương
 47. Lê Đình Sở
 48. Nguyễn Quang Minh
 49. Diệp Thị Kim Loan  *  (   -04-2013,Strastbourg,France)
 50. Chung Thế Hùng                                       Ottawa, Canada.
 51. Tăng   Bình                                 RạchGiá, KiênGiang,  VN.
 52. Lâm Hồng Phúc
 53. Nguyễn Hữu Chẳng
 54. Trần Thị Kim Hà
 55. Hồ Thái Hà
 56. Nguyễn Kim Ngọc
 57. Huỳnh Tiểu My                                                    Australia.
 58. Nguyễn Ngọc Hoa
 59. Ngô Thị Hồng Hoa
 60. Nguyễn Thị Bảo Hòa
 61. Dương Quang Hùng                RạchGiá, KiênGiang,  VN.
 62. Huỳnh Ngọc Quý
 63. Trần Đăng Thịnh
 64. Huỳnh Văn Thông
 65. Tạ Thị Nga
 66. Nguyễn Thị Mỹ Tính
 67. Nguyễn Thị Bạch Thúy
 68. Nguyễn Đình Trạch
 69. Đỗ Quang Hùng
 70. Lê Đức Thắng
 71. Bùi Công Trung                                              USA.
 72. Huỳnh Thị Huệ
 73. Đào Thị Thanh Huơng
 74. Đỗ Thị Viên Thuần                                        USA.
 75. Nguyễn Tấn Thiên
 76. Văn Thị Tuyết Nhung
 77. Lê Bá Hùng
 78. Trần Thị Nguyệt Thu
 79. Phan Như Ngọc
 80. Lê Thị Quỳnh Nga
 81. Phạm Thị Ngọc Nguyệt
 82. Trần Lan Phương
 83. Nguyễn Thị Huỳnh Mai
 84. Phạm Thị Thu
 85. Bùi Thị Thanh Tùng
 86. Nguyễn Thị Minh Nhựt
 87. Đinh Thị Trung
 88. Đỗ Thị Huệ
 89. Trần Thị Diễm Hồng
 90. Bùi Ngọc Tiến
 91. Nguyễn Hữu Vinh
 92. Đặng Văn Sáng
 93. Võ Minh Mẫn
 94. Lê Tấn Lộc
 95. Nguyễn Ngọc Linh
 96. Bùi   Hải
 97. Lâm   Hoàn
 98. Nguyễn Thị Mộng Hoàng
 99. Nguyễn Thị Hồng
 100. Dương Thị Khỏe
 101. Trần Thanh Hường
 102. Lê Đình Kỹ
 103. Nguyễn   Nhân
 104. Nguyễn Thị Thúy Vân
 105. Nguyễn Thị Hồng Hoa
 106. Trần Mộc Lời
 107. Đinh Văn Hương                    QTânBình, Saigon,   VN.

Cộng danh sách lớp Vật Giá 2  (VG2)  gồm có một trăm lẻ bẩy  (107)  sinh viên .