Lớp  Vật  Giá  1  :

 1. Thái Đắc Liệt                            RạchGiá, KiênGiang,   VN.
 2. Nguyễn Hoàng Thọ
 3. Hồ   Đình
 4. Đổng Văn Phú
 5. Đặng Ngọc Thông
 6. Nguyễn Đức Phúc
 7. Võ Thúy Phượng
 8. Trần Thị Kim Phượng
 9. Bùi Đức Thi
 10. Lê Thị Kim Thoa
 11. Đoàn Bạch Tuyết
 12. Nguyễn Trường Sơn
 13. Phan Văn Túy
 14. Huỳnh   Thư
 15. Lý Thiện Ngộ
 16. Dương Văn Phước
 17. Quách Ngọc Tài
 18. Lê Thị Bích Túy
 19. Đinh Viết Ẩn
 20. Nguyễn Phi Xầm
 21. Cao Văn Định
 22. La Bá Châu
 23. Trần Thị Thanh Nhàn
 24. Trương Ngọc Dân
 25. Lê Văn Phùng
 26. Phan Thị Tiền
 27. Lê Công Nhạn
 28. Hoàng Trọng Thới
 29. Nguyễn Quang Minh
 30. Đào Thị Bích Loan
 31. Lưu Thị Giàu
 32. Nguyễn Thị Xuân Hương
 33. Lý Trí Bé
 34. Nguyễn Thế Vinh
 35. Vương Quang Thời
 36. Ngô Tuấn Thành                    Nam Cali,  USA.
 37. Bùi Thế Phong                 Houston, TX,  USA.
 38. Lâm Mỹ Hồng                 LaPalma, CA,  USA.
 39. Trần Thị Huyền
 40. Hoàng Thị Ân
 41. Cao Thị Kim Xuân
 42. Nguyễn Trí Dũng
 43. Nguyễn Thị Kim Đan
 44. Trần Thị Ngọc Dung
 45. Tạ Kim Hùng                                Saigon,   VN.
 46. Quách   Xuân
 47. Văn Thanh Phong
 48. Nguyễn Ngọc Khanh
 49. Nguyễn Thị Sen
 50. Lê Thị Kim Hoàng
 51. Nguyễn Tiến Chung
 52. Thái Thanh Vân                            Saigon,  VN.
 53. Lưu   Ký
 54. Nguyễn Thị Anh Thư
 55. Nguyễn Quốc Tuấn
 56. Đoàn Ngọc Tín
 57. Trần Ngọc Quang
 58. Dương Minh Mẫn
 59. Lê Tấn Tài
 60. Nguyễn Thanh Xuân
 61. Huỳnh Thị Vinh
 62. Đoàn Kim Điện
 63. Nguyễn Ngọc Yến
 64. Lê Văn Hiếu
 65. Hoàng Lê Tuấn
 66. Khổng Thị Minh Phượng
 67. Nguyễn   Vân
 68. Đào Ngọc Anh
 69. Võ Thị Ngọc Hòa                        SanJosé, CA, USA.
 70. Nghê Việt Nữ
 71. Lưu Thị Ngọc Nga
 72. Quách Quốc Hưng
 73. Trương Đình Cư                                     Saigon,   VN.
 74. Phạm   Đoàn
 75. Nguyễn Thị Anh Hoàng
 76. Nguyễn Thị Hòa
 77. Đỗ Thị Hiếu
 78. Phạm Thị Thu Phương
 79. Thái Minh Tấn
 80. Nguyễn Văn Hùng
 81. Lê Hồng Nghi
 82. Võ Bích Ngọc
 83. Nguyễn Thị Thanh Mỹ
 84. Nguyễn Thị Thanh
 85. Nguyễn Hữu Lộc
 86. Nguyễn Tấn Phước
 87. Nguyễn Hữu Dũng
 88. Khúc Văn Phú
 89. Trương Quốc Bình
 90. Nguyễn Thị Bích
 91. Trần Tùng Diệp
 92. Nguyễn Khánh Toàn
 93. Nguyễn Thế Phương
 94. Nguyễn Thị Liên Hương
 95. Nguyễn Long Oanh
 96. Dương Phương Thảo
 97. Nguyễn Thị Ngọc Dung
 98. Đặng Mỹ Ngọc
 99. Lê Đình Ngọc
 100. Chu Thị Nga
 101. Nguyễn Văn Ngọc
 102. Nguyễn Văn Lộc
 103. Lê Thị Ngọc Diệp                    SanJosé, CA,  USA.

Cộng danh sách lớp Vật Giá 1  (VG1)  có một trăm lẻ ba  (103)  sinh viên .