Lớp   THỐNG -KÊ   TỔNG-HỢP  :

1- Huỳnh Tấn Dĩnh                      Houston, Texas,  USA.
2- Nguyễn Lâm
3- Dương Lệ Hồng                                        Saigon,    VN.
4- Nguyễn Văn Hồng                                   Saigon,    VN.
5- Nguyễn Thị Thanh Bình
6- Nguyễn Phước Sơn
7- Nguyễn Đình Giao               MỹTho, TiềnGiang,  VN.
8- Nguyễn Văn Nhàng
9- Võ Thế Vị
10- Nguyễn Thị Thúy                                        Germany.
11- Nguyễn Thế Hùng                                  Saigon,   VN.
12- Trần Văn Bình                                        Saigon,   VN.
13- Bành Văn Lan         GardenGrove, California, USA.
14- Phạm Văn Quí
15- Lê Hà Vị Quốc                            Pleiku, GiaLai,   VN.
16- Đỗ Thị Kim Liên
17- Từ Quan Đông
18- Nguyễn Thị Kim Liên
19- Lưu Liên
20- Trần Đức Quyên
21- Trần Hữu Lộc
22- Huỳnh Minh Trí                              Saigon,    VN.
23- Ngô Văn Tòng         LongXuyên, AnGiang,  VN.
24- Lê Văn Toàn
25- Trần Hữu Trung                            Saigon,    VN.
26- Đỗ Quang Ninh
27- Đặng Sang                                       Saigon,   VN.
28- Nguyễn Huy Hùng
29- Bùi Kim Khánh
30- Đặng Văn Minh
31- Đặng Quang Liêm                          Saigon,   VN.
32- Phạm Duy Long
33- Hoàng Nhật Lệ
34- Nguyễn Bửu Long
35- Ngô Thị Mai
36- Dương Văn Phong
37- Quách Kim Long
38- Chu Quỳnh Nam
39- Châu Mỵ
40- Kê Trung Châu
41- Huỳnh Văn Thuận
42- Trần Ngọc Linh                                Saigon,    VN.
43- Vũ Văn Đễ                                         Saigon,    VN.
44- Võ Việt Long                                     Saigon,    VN.
45- Trần Bá Nam                            Quảng Ngãi,   VN.
46- Lâm Thị Liên
47- Bùi Hữu Phúc
48- Hồ Ái Quốc
49- Khổng Đình Sơn
50- Văn Ngọc Đường
51- Nguyễn Thế Phú
52- Nguyễn Đức Nhuệ
53- Hà Văn Chỉnh
54- Lê Hồng Sơn
55- Trương Lệ Chi
56- Hồ Quang Vinh                                Saigon,   VN.
57- Trần Anh Kiệt                                   Saigon,   VN.
58- Nguyễn Thanh Phước
59- Huỳnh Văn Tươi          MỹTho, TiềnGiang,    VN.
60- Trần Gia Khánh                                Saigon,    VN.
61- Nguyễn Văn Kỳ
62- Trịnh Thị Nhà                             Ottawa,  Canada.
63- Ngô Hữu Dụng
64- Trần Đình Vạng
65- Trần Tiến Đức
66- Bảo Việt
67- Bùi Đăng Cường
68- Hồ Xuân Tài
69- Kha Y Xe
70- Trần Minh                                    Saigon,    VN.
71- Nguyễn Công Thành
72-Đỗ Hữu Lưu
73- Võ Sơn
74- Trần Văn Mẫn
75- Lê Quốc Hùng
76- Nguyễn Quốc Hùng
77- Đỗ Thị Phúc Tín
78- Võ Kỳ Trung
79- Phạm Xuân Xuyên                        Saigon,   VN.
80- Trần Thị Bích Vân
81- Nguyễn Thức Đoàn
82- Nguyễn Kim Mỹ
83- Đặng Thu Cúc
84- Quách Chánh
85- Tô Ngọc An
86- Đinh Văn Bình                                Bình Dương,   VN.
87- Trang Anh Minh
88- Nguyễn Văn Hồng
89- Nguyễn Hà Bình       Charlotte, NorthCarolina, USA.
90- Hà Cẩm Thoa
91- Đỗ Minh Quân                                           Saigon,    VN.
92- Trần Minh Châu
93- Vũ Văn Nam
94- Trương Thị Kim Loan
95- Nguyễn Thu Uyên
96- Lưu Thị Hồng Lan
97- Nguyễn Trường Thọ                               Saigon,     VN.
98- Dương Chí Dũng     *    (        1981,Saigon,VN)
99- Nguyễn Ngọc Khải

Cộng danh sách Lớp Thống Kê Tổng Hợp  (TKTH)  có  chín mươi chin  (99)   sinh viên .