Lớp  THỐNG – KÊ    THƯƠNG – NGHIỆP  :

1- Trương Thành Hộ
2- Đoàn  Đạo
3- Trương Thị Hồng Đông
4- Nguyễn Đình Phúc
5- Nguyễn Văn Thắng
6- Trần Hớn Anh
7- Nguyễn Văn Cường
8- Nguyễn Hữu Điệp
9- Võ Duy Tiến     *    (07-01-2008,Wesminster,Cali,USA)
10- Võ Hữu Thời
11- Trương Kim Sanh
12- Vương Mỹ Thời
13- Lâm Thanh Lộ   *   (05-10-2009,Saigon,VN)
14- Lư Văn Dũng
15- Trần Bửu Trúc
16- Nhan  Xoa
17- Vũ Văn Xuất
18- Trương Thanh Chính *
19- Bùi Văn Bình
20- Phạm Mạnh Giao
21- Nguyễn Thị Kim Hoa
22- Lý  Mạnh
23- Lê Thị Tiến
24- Ngô Viết Hồng
25- Lê Văn Phương
26- Nguyễn  Việt
27- Trần Quang Vinh
28- Nguyễn Phú Vượng
29- Lưu Đức Tiến
30- Hồ Thị Việt Hoa
31- Đào Hồng Vân
32- Văn Thị Ngọc Hạnh
33- Lương Tế Hà
34- Trần Thị Huê
35- Võ Việt Hùng
36- Huỳnh Công Minh
37- Nguyễn Đức Huy
38- Nguyễn Duy Nhân
39- Huỳnh Ngọc Minh
40- Trần Văn Minh
41- Đặng Văn Minh
42- Hồ Đắc Ngân
43- Phạm Văn Hiền
44- Lê Tấn Lai
45- Nguyễn Kim Long
46- La Quốc Tuấn
47- Nguyễn Thị Mai Trang
48- Hà Thanh Châu
49- Nguyễn Mạnh Hùng
50- Nguyễn Văn Huyền
51- Nguyễn Thanh Dũng
52- Lý  Tỷ
53- Chu Văn Vượng
54- Lý  Thành
55- Nguyễn Manh Tuấn
56- Vũ Vân Giang
57- Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
58- Võ Văn Tỵ
59- Phí Ngọc Thắng
60- Phan Chánh Thạnh
61- Trần Văn Thành
62- Trương Công Liễu
63- Nguyễn Thanh Hưởng
64- Lê Thị Ri
65- Huỳnh Minh Dũng
66- Huỳnh Công Ảnh
67- Cổ Nhuận Đường
68- Vương Thanh Sỉ
69- Vương Thiệu Hòa
70- Nguyễn Văn Hiệp
71- Phạm Quang Hải
72- Lê Văn Thiện
73- Nguyễn Thế Hùng
74- Trần Vĩnh Thuận
75- Lê Hồng Chương
76- Đinh Xuân Cường
77- Huỳnh Chí Cường
78- Tô Thất Vạng
79- Trần Văn Thanh Vân
80- Đoàn Danh Hồng
81- Nguyễn Quang Mười Một
82- Nguyễn Văn Chính
83- Nguyễn Duy Hào
84- Nguyễn Văn Lương
85- Dương Thị Tuyết Nga
86- Võ Thị Huỳnh Anh
87- Bùi Phương Sơn
88- Dương Ngọc Liễu
89- Trương Ngọc Hải
90- Vũ Thị Nga
91- Trịnh Thị Thu Lan
92- Trương Đức Nam
93- Bùi Thanh Liêm
94- Nguyễn Thành Trường
95- Trần Hữu Nhứt
96- Quách Khánh Quang
97- Phan Thành Tài
98- Phạm Văn Đức
99- Nguyễn Thanh Lý
100- Phạm Đăng Hưng
101- Lê Ngọc Cường
102- Hà Thanh Sơn
103- Nguyễn Văn Hùng
104- Lieu  Minh
105- Nguyễn Thị Huyền
106- Hà Thị Tuyết Dung

Cộng danh sách lớp Thống Kê Thương Nghiệp (TKTN)  có  một trăm lẻ sáu  (106)   sinh viên .