Lớp  NÔNG – NGHIỆP  1   :

 1. Trần Tô Tử
 2. Võ Thị Tình
 3. Nguyễn Tiến Bồng
 4. Phan Thành Trung
 5. Nguyễn Thế Tuấn
 6. Lê Thanh Sơn
 7. Tăng Trí Đức
 8. Nguyễn Đức An
 9. Lê Thị Hoàng Oanh
 10. Vũ Văn Lai
 11. Phạm Thị Thu Trang
 12. Lê Văn Hùng
 13. Lê Văn Lắm
 14. Phan Xuân Bích Thủy
 15. Trương Đình Bình
 16. Viên Mỹ Anh
 17. Nguyễn Khắc Vui
 18. Ngô Ngọc Anh
 19. Trương Thành Tuấn Quý
 20. Đặng Quốc Việt
 21. Lương Nam Hữu
 22. Lê Thị Hạnh
 23. Đỗ Khắc Toàn
 24. Nguyễn Bá Chí
 25. Trần Văn Hùng
 26. Lê Minh Trung
 27. Phạm Trung Thành
 28. Nguyễn Thành Đức
 29. Phạm Đình Hạnh
 30. Ông Trường An
 31. Trần Văn Cẩm
 32. Nguyễn Thái Khương
 33. Nguyễn Minh Hoàng
 34. Huỳnh Quang Thiện
 35. Trương   Vinh
 36. Đỗ Thị Ngọc Ánh
 37. Nguyễn Thị Thành
 38. Đặng Thị Phương Loan
 39. Ngô Thị Liên Việt
 40. Nguyễn Thị Nguyệt
 41. Trần Ngọc Anh Tuấn
 42. Hồ Thị Vân
 43. Nguyễn Phùng Phước
 44. Đặng Hữu Thành
 45. Bùi Văn Lắm
 46. Nguyễn Thị Mai
 47. Trịnh Quốc Thắng
 48. Nguyễn Ngọc Sinh
 49. Trần Chí Phúc
 50. Đoàn Viết Phúc
 51. Nguyễn   Hùng
 52. Đào Viết Hùng
 53. Lâm Thu Sương
 54. Đào Tuyết Mai
 55. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 56. Nguyễn Quốc Định
 57. Nguyễn   Lộc
 58. Lê Văn Vĩnh
 59. Vũ Lương Kim
 60. Nguyễn Văn Minh
 61. Hồ Anh Dũng
 62. Nhan Văn Phát
 63. Ma Văn Bùi
 64. Lê Ngọc Sơn
 65. Lương Quang Dục
 66. Nguyễn Thành Lân
 67. Phạm Việt Dân
 68. Đinh Thế Mỹ
 69. Huỳnh   Chước
 70. Trần Văn Lương
 71. Lý Minh Kiệt
 72. Trương Kim Sơn
 73. Trịnh Lạc Nguyên
 74. Huỳnh Dũ Minh
 75. Nguyễn Hữu Ninh
 76. Nguyễn Quốc Cường
 77. Trần Thị Lan Hương
 78. Nguyễn Liên Minh
 79. Huỳnh Minh Hải
 80. Phan Huy Hải
 81. Chi Cóc Tày
 82. Nguyễn Trọng Côn   *    (4-11-2012 Saigon)
 83. Nguyễn Văn Nấp
 84. Trấn Thị Ánh Nga
 85. Trần Thị Nở
 86. Huỳnh Văn Sự
 87. Huỳnh Kim Long
 88. Phan Thị Ngọc Mỹ
 89. Nguyễn Văn Sơn
 90. Trương Công Lễ
 91. Trần Võ Hùng Sơn
 92. Nguyễn Thị Kim Hương
 93. Trần Phước Thọ
 94. Lưu Cẩm Sanh
 95. Nguyễn Tiến Hùng
 96. Nông Ánh Nguyệt
 97. Trương Hữu Ngọ
 98. Nguyễn Nhu Dũng
 99. Nguyễn Sĩ Dũng
 100. Đặng Phi Dũng
 101. Nguyễn Nhọc Trúc
 102. Nguyễn Ngọc Thu
 103. Đinh Văn Hưng
 104. Lê Hoàng Đông
 105. Ông Yến Vân
 106. Lai Tố Hinh
 107. Huỳnh Ngọc Liễu
 108. Trần Thị Mỹ
 109. Ngô Đông Hoa
 110. Nguyễn Đông Lập
 111. Lê Quảng Lạc

Cộng danh sách Lớp Nông Nghiệp 1   (NN1)   có một trăm mười một  (111)  sinh viên .