Lớp   TÍN  –  DỤNG    2   :

 1. Trần Thị Tuyết Ngọc
 2. Lâm Ngọc Tuyết
 3. Nguyễn Tiền Ân
 4. Nguyễn Thu Hà
 5. Lê Tự Cư
 6. Trương Thị Long Châu
 7. Đặng Thị Sương
 8. Lê Văn Hai
 9. Lê Tân Sỹ
 10. Châu Kim Anh
 11. Nguyễn Liên Hiệp
 12. Lành Thủy Mộng
 13. Tô Trường Xuân
 14. Nguyễn Tùng Chinh
 15. Công Tằng Tôn Nữ Thu Dung
 16. Nguyễn Văn Chu
 17. Lê Đình Hiến
 18. Hoàng Công Khanh
 19. Nguyễn Chí Dũng
 20. Nguyễn Đăng Hiếu
 21. Mai Ngọc Yến
 22. Huỳnh Văn Hoa
 23. Trương Đức Phương
 24. Đàm Thị Ngọc Anh
 25. Nguyễn Phú Long
 26. Nguyễn Thị Thanh
 27. Trần Thị Thu Vân
 28. Nguyên Quang Dũng
 29. Trương Thị Hồng
 30. Nguyễn Đình Dũng
 31. Đỗ Thị Cúc
 32. Lâm Xuân Phượng
 33. Hoàng   Ngân
 34. Lâm Ngọc Nhan
 35. Phan Văn Hinh
 36. Trần Văn Tươi
 37. Nguyễn Thị Thanh Nguyên
 38. Trần Hữu Thêm
 39. Lưu Kim Yến
 40. Lê Kim Song
 41. Lê Hoàng Nhật
 42. Hàng Kim Yến                                            Saigon,    VN.
 43. Lâm Xuân Thu
 44. Nguyễn Thị Lịch Sơn
 45. Phan Bạch Yến
 46. Trần Thị Tụ
 47. Phan Thị Ngọc Hường
 48. Nguyễn Đình Mạc
 49. Nguyễn Văn Đạo
 50. Huỳnh Văn Hiền
 51. Đặng Thị Tuyết Mai
 52. Nguyễn Văn Trì
 53. Đặng Kim Chi
 54. Dương Thị Thanh Thảo
 55. Trần Thị Huyền Trang
 56. Triệu Cao Phong        *
 57. Phan Thị Phi Phượng
 58. Hồ Hiếu Thảo
 59. Nguyễn Văn Lê
 60. Nguyễn Minh Tâm
 61. Lê Minh Châu
 62. Trần Thị Kim Dung
 63. Bùi Hồng Vân
 64. Nguyễn Thị Bạch Ngọc
 65. Dư Thị Mỹ Ngọc
 66. Bành Quốc Hà
 67. Nguyễn Công Danh
 68. Phòng Thị Thu Nga
 69. La Túc Như
 70. Lâm Ngọc Lang
 71. Ngũ   Hà
 72. Ngũ   Muội
 73. Phạm Văn Năng
 74. Phạm Thị Huỳnh Mai
 75. Hà Văn Khuê
 76. Nguyễn Thị Kim Nhung
 77. Phan Thị Lệ Duyên
 78. Ngô Đình Thành
 79. Lê Khắc Tuấn
 80. Phạm Văn Thạch
 81. Huỳnh Văn Quy
 82. Lâm Thị Kim Nguyên
 83. Nguyễn Bích Nga
 84. Nguyễn Hồng Sương
 85. Lê Thị Kim Phụng
 86. Đặng   Thọ
 87. Trần Bá Linh
 88. Trần Thị Kim Mỹ
 89. Lê Ngọc Vân
 90. Trương Kim Lang
 91. Mã Văn Hải
 92. Nguyễn Văn Nhượng
 93. Đặng Thanh Phụng
 94. Nguyễn Thị Tâm
 95. Nguyễn Thị Hồng Thắm
 96. Lăng Liên Huê
 97. Lê Thị Thanh Thủy
 98. Trần Thị Ty
 99. Nguyễn Thị Thảo
 100. Nguyễn Hồng Tuyết
 101. Huỳnh Thị Tuyết Hồng
 102. La Thị Tô Huệ
 103. Lê Xuân Khoáng
 104. Ngô   Hoàng
 105. Nguyễn Thị Hồng Yến
 106. Trần Kỉnh Thành
 107. Nguyễn Thị Kim Dung
 108. Nguyễn Công Đán
 109. Đỗ Thị Trọng
 110. Trần Thị Kim Phượng
 111. Phạm Hữu Phượng
 112. Phạm Đức Thuần
 113. Chiêm Cẩm Nhung
 114. Chu Văn Nhung
 115. Nguyễn Thị Phi Phượng
 116. Trần Văn Thơ
 117. Trương Cao Quang
 118. Lý Quốc Cường
 119. Trần Minh Khởi
 120. Cao Trần Dũng
 121. Vũ Thị Thanh
 122. Nguyễn Ngọc Oanh
 123. Lại Văn Lợi
 124. Trần Xuân Yêng
 125. Nguyễn Song Hải
 126. Nguyễn Văn Ngân
 127. Nguyễn Văn Đính    *
 128. Nguyễn Ngọc Thượng
 129. Ma Mạnh Phụng
 130. Đoàn Trường Chiến
 131. Quách   Vinh
 132. Huỳnh Trí Nghĩa
 133. Nguyễn Minh Tâm
 134. Phạm Thị Ánh Tuyết
 135. Nguyễn Tiến Khoa
 136. Lê Thu Vân
 137. Trịnh Ngọc Hiền
 138. Thái Kim Bình
 139. Hứa Quý Thanh
 140. Đặng Văn Trí
 141. Võ Tuấn Kiệt
 142. Huỳnh Thị Tuyết

Cộng danh sách Lớp  Tín Dụng 2   (TD2)  có  một trăm bốn mươi hai   (142)  sinh viên .

Cộng  Khoa NgânHàng  Lớp  TÍN DỤNG  =   TD1    155SV   +    TD2    142SV    =    297 Sinh Viên   ( Hai trăm chin mươi bẩy )