Lớp    NGOẠI  –  HỐI    2     :

 1. Lê Phước Tri
 2. Mai Tấn Sĩ
 3. Phạm Thị Kim Ngọc
 4. Phạm Thị Minh Sương
 5. Khuất Thị Hồng Thanh
 6. Trịnh Thị Kim Thanh
 7. Đào Thị Tám
 8. Nguyễn Ngọc Thái
 9. Nguyễn Thị Hồng Hoa
 10. Huỳnh   Hải
 11. Trần Quang Minh
 12. Tô Công Tròn
 13. Đỗ Khắc Hiếu
 14. Lương   Anh
 15. Hoàng Công Lý
 16. Phạm Thị Phương Liên
 17. Nguyễn Thành Đắt
 18. Nguyễn Văn Hà
 19. Trần Huy Hoàng
 20. Nguyễn Quang Minh
 21. Lưu Văn Lợi
 22. Lê Đức Chí
 23. Nguyễn Thị Mỹ Dung
 24. Lâm Hữu Minh
 25. Huỳnh Thị Nương
 26. Ngô Thị Minh Nguyệt
 27. Bùi Thúy Loan
 28. Trần Thị Bạch Lan
 29. Đỗ Hùng Việt
 30. Bùi Văn Liên
 31. Phạm Kim Châu
 32. Lã Tiến Đức
 33. Hoàng Trung Dũng
 34. Võ Thị Mỹ Liên
 35. Vương Văn Bảy
 36. Đinh Công Thái
 37. Phạm Thị Ngọc Dung
 38. Tôn Nữ Thị Chất
 39. Võ Thị Thu
 40. Trương Thị Hoàng Anh
 41. Trần Thị Mười
 42. Nguyễn Thị Kim Hoàng
 43. Thái Văn Lượm
 44. Chu Minh Đạt
 45. Trần Văn Đấu
 46. Vương Kim Hải
 47. Lai Hồng Phong
 48. Huỳnh Ngọc Cẩm
 49. Võ Hoài Nhơn
 50. Nguyễn Chí Nguyên
 51. Tô Thị Bích Thu
 52. Vũ Thị Trung Nga
 53. Đinh Quang Phúc
 54. Lâm Xuân Quang
 55. Bùi Văn Minh
 56. Võ Thị Dung
 57. Thái Thành Danh
 58. Nguyễn Tiến Đức
 59. Lê Thị Phương Hà
 60. Nguyễn Văn Lễ
 61. Nguyễn Thị Hiền
 62. Lê Thị Ngọc Anh
 63. Trần Tiến Cáo
 64. Trần Quốc Tiến
 65. Nguyễn Thị Kim Anh
 66. Huỳnh Ngọc Liễu
 67. Nguyễn Thị Thắng
 68. Tô   Nghị

Cộng danh sách  Lớp  Ngoại  Hối   2   (NH2)  có   sáu mươi tám   (68)    sinh viên   .

Cộng Khoa Ngân Hàng Lớp Ngoại Hối :    NH1   93Sv    +   NH2   68SV   =    161 Sinh Viên  (Một tram sáu mươi một ) .