Lớp    NGÂN  –  HÀNG    TỔNG  –  HỢP    C    :

 1. Ngô Xuân Bửu
 2. Hồ Minh Hiển
 3. Nguyễn Hữu Nghĩa
 4. Trần Kim Long
 5. Nguyễn Anh Đào
 6. Nguyễn Quang Mười
 7. Lương   Thiện
 8. Tạ Ngọc Tuấn
 9. Phan Đức Lý
 10. Nguyễn Hữu Long
 11. Hoàng Xuân Diệu
 12. Huỳnh Thị Chi
 13. Trần Thiên Huệ
 14. Phan  Lộc
 15. Đặng Bá Diệp
 16. Lữ Xuân Vĩnh Thọ
 17. Bùi Quang Kim Định
 18. Hoàng   Đức
 19.  Nguyễn Tấn Văn
 20. Trần Văn Nhân
 21. Phó Văn Thành
 22. Phạm Thị Xuân Đào
 23. Nguyễn Văn Sơn
 24. Lê Ngọc Minh
 25. Bùi Thị Tuyết
 26. Trần Bá Phúc
 27. Nguyễn Hoàng Lăng
 28. Nguyễn Ngọc Minh
 29. Dương Văn Phúc
 30. Lê Trọng Trực
 31. Nguyễn Hoàng Vân
 32. Dương Văn Vượng
 33. Đỗ Chấn Mỹ
 34. Võ Văn Lợi
 35. Lê Quang Điệp
 36. Nguyễn Thạc Thắng
 37. Hoàng Nhựt Hùng
 38. Chung Kim Xuân
 39. Nguyễn Hòa Bam
 40. Trương Kim Đồng
 41. Nguyễn   Huệ
 42. Lê Thị Yến Tuyết
 43. Hoàng Văn Sang
 44. Võ Thị Hồng Điệp
 45. Trần Xuân Chung
 46. Nguyễn Văn Đẩu
 47. Hoàng Trọng Bích
 48. Võ Thị Ngọc Anh
 49. Lâm Ngọc Bích
 50. Nguyễn Hoàng Bích
 51. Võ Đình Bình
 52. Mạc Thị Kim Chi
 53. Trương Thị Chi
 54. Nguyễn Văn Tánh
 55. Huỳnh Thị Hoa
 56. Hoàng Nguyên Lảm
 57. Nguyễn Phước Hiển
 58. Thái Huy Khôi
 59. Nguyễn Thị Thúy Vân
 60. Lê Thị Minh Hương
 61. Nguyễn Thị Thiềng
 62. Hồ Nhơn Hòa
 63. Lê Thành Lân
 64. Nguyễn Châu Bảo
 65. Lê Hoàng Diệu
 66. Võ Đình Quốc
 67. Trương Thị Diễm Chi
 68. Tôn Nữ Ngọc Sương
 69. Nguyễn Hoàng Khiêm
 70. Nguyễn Thị Thanh Phương
 71. Nguyễn Thị Tuyết Ngân
 72. Nguyễn Thanh Hải
 73. Nguyễn Vân Nam
 74. Trương Thị Kim Chi
 75. Nguyễn Văn Tâm
 76. Nguyễn Quốc Khoa
 77. Nguyễn Thị Hương
 78. Nguyễn Thị Dung
 79. Đào Thị Hạnh
 80. Nguyễn Thị Tuyết Ánh
 81. Ngô Anh Hoàng
 82. Trần Thị Thanh Xuân
 83. Phạm Thị Hảo
 84. Lê Văn Tông
 85. Trần Thị Kim Khoa
 86. Đoàn Hồng Nhựt
 87. Ngô Văn Toàn
 88. Phan Thanh Thiên
 89. Nguyễn Mạnh Hùng
 90. Đỗ Hồng Phượng
 91. Hoàng Anh Việt
 92. Phạm Thị Thu Vân
 93. Huỳnh   Tý
 94. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
 95. Trần   Hoa
 96. Lê Hữu Huy
 97. Văn Xuân Thanh
 98. Nguyễn Thị Đõ
 99. Trần Văn Trung
 100. Phạm Thị Kim Chi
 101. Lê Thân Châu
 102. Ngô Trường Kỳ
 103. Đinh Thị Phương Lan
 104. Lê Thị Thanh Xuân
 105. Lê Thị Xuân Đào

Cộng danh sách Lớp Ngân Hàng Tổng Hợp  C   (NHTHC)   có  một trăm lẻ năm  (105)   sinh viên .

Cộng  Lớp Ngân Hàng Tổng Hợp  =   NHTHA   106SV  +   NHTHB   104SV   +   NHTHC   105SV    =    315   Sinh Viên     ( Ba Trăm Mười Lăm )   .