Lớp   NGÂN  –  HÀNG    TỔNG  –  HỢP    B   :

 1. Huỳnh Thanh Tuyền
 2. Lê Thị Phước
 3. Hoàng Thị Minh Châu
 4. Võ   Dũng
 5. Phạm Thị Sương
 6. Nguyễn Thanh Chu
 7. Nguyễn Thị Hoa
 8. Phạm Thị Thanh Vân
 9. Phạm Quang Tích
 10. Nguyễn Mạnh Tường
 11. Trần   Trung
 12. Kiều Thị Thu Thủy
 13. Lương Thị Hồ Quỳ
 14. Khưu Thị Kim Vân
 15. Trần Thị Phương
 16. Lưu Thị Nguyệt
 17. Đào Thị Hoàng Oanh
 18. Nguyễn Chí Thành
 19. Nguyễn Thị Quý
 20. Nguyễn Thị Tiến
 21. Đinh Anh Vĩnh
 22. Võ Ngọc Thương
 23. Bùi Thị Bạch
 24. Võ Văn Chân
 25. Thái Thị Kiều Oanh
 26. Diệp Thị Minh Hải
 27. Phạm Mạnh Tùng
 28. Phan Quang Trinh
 29. Lê Hữu Thuận
 30. Nguyễn Khai Tuân
 31. Vũ Thế Long
 32. Phạm Đức Chính
 33. Nguyễn Bá Tước
 34. Lâm Ngọc Hằng
 35. Phạm Thanh Bích Hợp
 36. Nguyễn Thị Mỹ Huệ
 37. Phạm Quốc Tuấn
 38. Đàm Xuân Nga
 39. Nguyễn Thị Bích Vân
 40. Tống Hùng Thanh
 41. Nguyễn Thị Thủy
 42. Lê Hữu Nam
 43. Vũ Hồng Sơn
 44. Nguyễn Thị Sự
 45. Nguyễn Văn Trung
 46. Lý Thị Đỗ Mai
 47. Vương Văn Hòa
 48. Trương   Huy
 49. Huỳnh Thị Bạch Tuyết
 50. Ngô Văn Đông
 51. Triệu Thị Kim Dung
 52. Nguyễn Thị Cẩm Loan
 53. Phan Tấn Đức
 54. Dương Ngọc Hải
 55. Bùi Minh Mẫn
 56. Võ Quang Triêm
 57. Nguyễn Thị Thúy Nga
 58. Nguyễn Khắc Khiêm
 59. Đỗ Văn Huy
 60. Vũ Thị Dung
 61. Nguyễn Thị Hoàng Yến
 62. Nguyễn Thị Kim Dung
 63. Võ   Huỳnh
 64. Nguyễn Thị Lệ Liễu
 65. Ngô Kim Liên
 66. Đặng Công Lợi
 67. Huỳnh Gia Minh
 68. Trần Hữu Phước
 69. Nguyễn Bá Hùng
 70. Lê Phước Quỳnh
 71. Nguyễn Hoàng Lợi
 72. Nguyễn Thị Kim Phú
 73. Nguyễn Vĩnh Long
 74. Trần Tuyết Nhung
 75. Nguyễn Thị Thúy Liễu
 76. Hoàng   Tưởng
 77. Nguyễn Ngọc Thờ
 78. Phạm Hữu Vị
 79. Ngô Diễm Hà
 80. Trương Quang Ngọc
 81. Lữ Thị Như Mai
 82. Phạm Hoàng Minh
 83. Nguyễn Hoàng Thọ
 84. Lê Đình Tuyên
 85. Huỳnh Thị Phượng
 86. Hồ Đăng Trung
 87. Trần Viết Cường
 88. Phan Gia Xuân
 89. Đào Duy Chính
 90. Đào Trường Sơn
 91. Vương Thị Lụa
 92. Trần Văn Trung
 93. Đỗ Thành Phụng
 94. Dương Thị Hoa Tâm
 95. Trang Văn Tài
 96. Đào Đức Thắng
 97. Nguyễn Thị Bích Thủy
 98. Hà Kim Thục
 99. Nguyễn Thị Lan Phương
 100. Phan Thị Ngọc Nguyệt
 101. Nguyễn Tuyết Bảo Khanh
 102. Vũ Thị Anh Đào
 103. Trịnh Thị Yến
 104. Nguyễn Thị Thanh

Cộng danh sách Lớp Ngân Hàng Tổng Hợp  B  (NHTHB)  có  một trăm lẻ bốn  (104)  sinh viên  .