Lớp  NGÂN  –  HÀNG    TỔNG  –  HỢP    A  :

 1. Từ Thị Anh
 2. Trần Thị Xuân
 3. Đinh Thị Hiền
 4. Nguyễn Kim Yến
 5. Đào Đức Thắng
 6. Nguyễn Hữu Phú
 7. Nguyễn Thành Lợi
 8. Nguyễn Văn Long
 9. Nguyễn Ngọc Sương
 10. Lê Văn Thư
 11. Nguyễn Trung Tín
 12. Nguyễn Thu Cúc
 13. Trần Thị Kim Chi
 14. Trần Thị Kim Đào
 15. Bùi Thị Thu Hồng
 16. Trần Thị Ngọc Chi
 17. Phạm Thị Liên
 18. Cao Thị Lương
 19. Nguyễn Thị Vinh
 20. Nguyễn Khải Hoàng
 21. Lê Thị Hoàng Châu
 22. Nguyễn Xuân Mai
 23. Nguyễn Thiên Quyền
 24. Võ Thị Khánh
 25. Trần Văn Vi
 26. Ngô Thị Quí
 27. Nguyễn Minh Phước
 28. Võ Viết Quốc
 29. Nguyễn Thúy Hương
 30. Hà Ẩn Long
 31. Trần Thị Quảng
 32. Trần Văn Phụng
 33. Nguyễn Văn Ngọc
 34. Nguyễn Thị Thắm
 35. Nguyễn Thị Liên Hương
 36. Phạm Kiều Liễu
 37. Hồ Minh Ngọc
 38. Trần Thiên Nga
 39. Lê Phúc Khánh
 40. Nguyễn Thị Kim Chi
 41. Lê Minh Huệ
 42. Nguyễn Văn Hải
 43. Phạm Xuân Thắng
 44. Nguyễn Trung Thạch
 45. Lê Thị Hoàng
 46. Thái Thị Huyền
 47. Nguyễn Thị Ngà
 48. Hà Thị Ngọc Trâm
 49. Bạch Dư Hưng
 50. Nguyễn Anh Tài
 51. Phạm Nguyên Đạt
 52. Lưu Ngọc Bảo
 53. Hồ Thị Có
 54. Lê Thị Kim Phụng
 55. Huỳnh Văn Trừ
 56. Phan Thị Thanh
 57. Trần Bỉnh Khiêm
 58. Lê Thị Lịch
 59. Lâm Phương Lang
 60. Vương Thị Quí
 61. Đào Thái Chân
 62. Nguyễn Văn Bình
 63. Nguyễn Văn Lý
 64. Huỳnh Thị Liên
 65. Lê   Danh
 66. Nguyễn Công Quan
 67. Trần Huỳnh Lương
 68. Võ   Cảnh
 69. Lưu Đình Khoa
 70. Đoàn Thị Nguyệt
 71. Huỳnh Thị Ngọc
 72. Huỳnh Nghĩa Hiệp
 73. Lê Văn Trung
 74. Trần Minh Tuấn
 75. Đỗ Công Hậu
 76. Đặng Văn Điễu
 77. Ngô Trung Long
 78. Lê Quang Danh
 79. Trần   Lý
 80. Nguyễn Tấn Minh
 81. Nguyễn Tiến Toàn
 82. Nguyễn Chí Hải
 83. Vũ Đình Khoan
 84. Nguyễn Thị Hiển
 85. Đoàn Thị Bé
 86. Vũ Thị Thanh Tùng
 87. Phùng Thị Thanh Vân
 88. Đào Thị Kim Hải
 89. Huỳnh Thị Hồng
 90. Phạm Hoàng Điều Mộng Hùng
 91. Trần Thị Túy Vinh
 92. Hoàng Thị Đoan Trang
 93. Phạm Cao Tùng
 94. Trần Thị Mộng Xuân
 95. Phạm Thanh Hiệp
 96. Đinh   Quế
 97. Trịnh Thị Phương Khanh
 98. Đỗ Thị Phỉ
 99. Trần Ngọc Châu
 100. Trần Văn Dự
 101. Châu Phước Hòa
 102. Tôn Nữ Tịnh Nhơn
 103. Trần Thị Sinh
 104. Trần Thị Khánh Trang
 105. Nguyễn Thị Minh Hà
 106. Trần Thị Hạnh

Công danh sách Lớp  Ngân Hàng Tổng Hợp  A   (NHTHA)  có  một trăm lẻ sáu   (106)   sinh viên .