Lớp   KẾ  –  TOÁN    THƯƠNG  –  NGHIỆP   4   :

 1. Trần Thị Tuyết Hồng
 2. Võ Ngọc Minh
 3. Hà Nguyên Đông
 4. Bùi Công Danh
 5. Trần Thị Kim Hường
 6. Mã Viêm Tài
 7. Trần Văn Chinh
 8. Dương Bình Nguyên
 9. Nguyễn Đức Thảo
 10. Phạm Gia Tuấn
 11. Lê Thị Lý
 12. La Tích Dinh
 13. Lương Quốc Kiên
 14. Dương Phúc Lai
 15. Nguyễn Hùng Vĩ
 16. Quách Văn Thường
 17. Nguyễn Hòa Hưng
 18. Lâm Hoàng Sơn
 19. Đào Bá Lộc
 20. Vũ Thế Thịnh
 21. Đặng Khánh Hòa
 22. Đặng Tự Lực
 23. Hồ Hữu Chí
 24. Nguyễn Văn Ba
 25. Dương Nguyễn Thanh Thủy
 26. Nguyễn Thanh Tâm
 27. Trang Văn Quang
 28. Lê Thị Thu Thủy
 29. Lê Văn Hạnh
 30. Bùi Xuân Huy
 31. Lương   Thâm
 32. Nguyễn Ngọc Long
 33. Võ Ngọc Tới
 34. Phạm Gia Khải
 35. Tăng Thanh Liêm
 36. Bùi Xuân Tràng
 37. Mai   Vinh
 38. Nguyễn Thái An
 39. Nguyễn Tùng Trọng
 40. Lê Văn Thanh
 41. Đỗ Thị Kim Hà
 42. Lê Thị Liên
 43. Trần Thị Mai
 44. Trần Anh Tuấn
 45. Nguyễn Phi Hùng
 46. Nguyễn   Việt
 47. Trần Văn Thông
 48. Lý   Vinh
 49. Trần Quang Trung
 50. Nguyễn Hữu Bích
 51. Mai Thanh Nhân
 52. Tiêu Cao Trí
 53. Nguyễn Thị Lệ Kiều
 54. Lục Vân Hiền
 55. Trần Văn Doanh
 56. Hàng Kim Xiều
 57. Lương Anh Tuấn
 58. Hoàng Văn Tự
 59. Phan Thanh Tâm
 60. Trần Đình Tuấn
 61. Lương   Dậu
 62. Lê Thị Phương Ánh
 63. Dương Công Bình
 64. Nguyễn Văn Thảo
 65. Võ Ngươn Tánh
 66. Phan Thanh Chước
 67. Mai Nam Long
 68. Dương Bạch Trang
 69. Nguyễn   Tuấn
 70. Lê Ánh Tuyết
 71. Huỳnh Văn Mỹ
 72. Lê   Huấn
 73. Lê Ngọc Tánh
 74. Lâm Hữu Thọ
 75. Trần Văn Tỷ
 76. Phạm Văn Hồng
 77. Nguyễn Văn Hiếu
 78. Nguyễn Đình Toàn
 79. Đặng Đình Tuấn
 80. Cao Bá Dũng
 81. Trần Trọng Sanh
 82. Bùi Văn Thành
 83. Ngô Kiếm Thành
 84. Đặng Thị Hòa
 85. Lương Ngọc Toàn
 86. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
 87. Nguyễn Hữu Phước
 88. Phan Thị Thúy Hồng
 89. Đỗ Minh Dũng
 90. Nguyễn Thanh Bình – Calgary , Alberta , Canada
 91. Vương Trác Thức
 92. Tô Anh Tuấn
 93. Lê Thị Lợi
 94. Hoàng Nhật Hùng
 95. Lê Trung Châu – Buon Me Thuot , VietNam
 96. Tôn Trung Nghĩa
 97. Phùng   Mẫn
 98. Đỗ Sinh Huy
 99. Nguyễn Đình Thắng
 100. Châu Hoàng Hưng
 101. Nguyễn Thị Minh
 102. Trần Thị Ngọc Mỹ
 103. Lý Thị Thanh Thủy
 104. Nguyễn Phương Trà
 105. Lưu   Sao
 106. Phạm Văn Thọ
 107. Võ Ngọc Sang
 108. Đỗ Thị Hoàng Anh

Cộng danh sách Lớp Kế Toán Thương Nghiệp  4   (KTTN4)   có  một trăm lẻ tám   (108)   sinh viên .

Cộng  Lớp KẾ TOÁN THƯƠNG NGHIỆP  =  KTTN1   103SV  +  KTTN2  103SV + KTTN3  95SV + KTTN4  108 SV       =       409  sinh viên   ( Bốn trăm lẻ chin ) .