Lớp  KẾ  –  TOÁN    THƯƠNG –  NGHIỆP    3    :

 1. Trần Thị Hiếu
 2. Thái   Lệ
 3. Lê Thị Thanh
 4. Đoàn Thị Bích Vân
 5. Nguyễn Văn Năm
 6. Lương Văn Cầu
 7. Lã Vân Nga
 8. Võ Thị Mỹ Duyên
 9. Bùi Ngọc Bình
 10. Trương Thành Quyền
 11. Nguyễn Ngọc Thạnh
 12. Nguyễn Thị Kim Chi
 13. Nguyễn Kim Nên
 14. Lê Thị Anh Đào
 15. Nguyễn Thị Thu Hương
 16. Lê Tấn Tiến
 17. Nguyễn Anh Ngọc
 18. Ngô   Thảo
 19. Đỗ   Tuấn
 20. Nguyễn Văn Hóa
 21. Nguyễn Thị Khanh
 22. Nguyễn Ngọc Hùng
 23. Nguyễn Thị Vinh Hòa
 24. Trần Thị Sử
 25. Lâm Quốc Thành
 26. Nguyễn Thị Ngọc Bích
 27. Nguyễn Thọ Hùng
 28. Nguyễn Trọng Nghĩa
 29. Mai Kim Bạch
 30. Nguyễn Kim Thành
 31. Trần Chu Đạt
 32. Huỳnh Thị Thu Hiền
 33. Trần Hồng Mai
 34. Bùi Đăng Doanh
 35. Nguyễn Đăng Cường
 36. Trần Ngọc Tuyết
 37. Trần Ngọc Hùng
 38. Nguyễn Thị Xuân Hương
 39. Nguyễn Đức Lâm
 40. Lương Xuân Dục
 41. Châu Thị Xuân
 42. Trịnh Thị Trúc Mai
 43. Nguyễn Văn Sơn
 44. Thái Đức Dũng
 45. Phan Bảng Tiến
 46. Lưu   Há
 47. Nguyễn Thị Lộc
 48. Lê Ngọc Kim
 49. Kiều Thị Sơn
 50. Lưu Thu Hà
 51. Long Trúc Dang
 52. Võ Thị Uyển Dung
 53. Lê Thanh Hà
 54. Hồ   Phục
 55. Huỳnh Xuân Thu
 56. Đỗ Quảng Trị
 57. Lê Thị Mỹ Hoa
 58. Hà Trường Sơn
 59. Lê Thị Thanh Phương
 60. Nguyễn Thị Ngọc Mai
 61. Vương Khánh Hùng
 62. Phạm Thị Thanh Sương
 63. Võ Như Thịnh
 64. Hoàng Thị Nga
 65. Liêu Bích Dung
 66. Bạch Thị Mai Hương
 67. Trần Thị Tuyết Mai
 68. Trần Thị Mai Dung
 69. Nguyễn Thị Kim Dung
 70. Nguyễn Thị Kim Dung
 71. Trương Ngọc Cúc
 72. Dương Việt Chung
 73. Trương Thị Ngọc
 74. Võ Công Trực
 75. Lê Hữu Nghị
 76. Lê Văn Khôi
 77. Phan Tấn Luyện
 78. Trịnh Tường Lân
 79. Nguyễn   Công
 80. Nguyễn Thị Xuân Lan
 81. Tăng Thái Hà
 82. Nguyễn Thị Cẩm Anh
 83. Lưu Tấn Văn
 84. Nguyễn Ngọc Vân
 85. Lưu   Phước        *
 86. Lê Thị Sinh
 87. Nguyễn Hữu Lân
 88. Huỳnh Quốc Thái
 89. Nguyễn Quang Văn
 90. Đường Lập Lễ
 91. Tăng Đông Cường
 92. Ngô Chí Hoàng
 93. Nguyễn Như Ngọc
 94. Lê Văn Tứ
 95. Lý Thị Ngọc Mai

Cộng danh sách Lớp Kế Toán Thương Nghiệp 3  (KTTN3)  có  chin mươi lăm   (95)    sinh viên  .