Lớp  KẾ  –  TOÁN    THƯƠNG  –  NGHIỆP   1    :

 1. Huỳnh Thị Thanh Kiều
 2. Lê Chí Hùng
 3. Danh   Chỉ
 4. Vương Thị Minh Tâm
 5. Nguyễn Thị Phi Yến
 6. Nguyễn Văn Năm
 7. Hà Thị Hoa
 8. Nguyễn Thị Ánh Mai
 9. Phạm Kim Ngân
 10. Đỗ Thị Mỹ Loan
 11. Tạ Văn Sơn
 12. Phạm Đăng Quang
 13. Nguyễn Thị Thanh Ba
 14. Nguyễn Quốc Việt
 15. Khuất Văn Thu
 16. Thái Thị Ngọc Châu
 17. Phạm Thị Hà
 18. Nguyễn Thị Thu Cúc
 19. Nguyễn Vĩnh Phúc
 20. Trịnh Thị Liễu
 21. Nguyễn Văn Tuấn
 22. Huỳnh Đắc Thắng
 23. Nguyễn Văn Đông
 24. Doàn Ngọc Ánh
 25. Đinh Tấn Liêm
 26. Tôn Thất Lâm
 27. Lê Thị Minh Nguyệt
 28. Nguyễn Thị Phi Loan
 29. Nguyễn Thị Nghĩa                    Boston, Massachusset, USA.
 30. Nguyễn Bích Ngọc             Charlotte, North Carolina, USA.
 31. Nguyễn Thị Bạch Lan
 32. Nguyễn Thị Hạnh
 33. Trần Thị Lam
 34. Hoàng Ngọc Ánh
 35. Huỳnh Văn Cón
 36. Võ Thị Ngọc Dung
 37. Nguyễn Thị Ngọc Tịnh
 38. Trần Xuân Vinh
 39. Ngô Tứ Linh
 40. Hà Xuân Cảnh
 41. Huỳnh Khánh Tấn
 42. Dương Khắc Vũ
 43. Nguyễn Thị Cẩm Vân
 44. Cao   Toàn       *          (30-03-2009,Saigon,VN)
 45. Nguyễn Thị Hoàng
 46. Trần Thị Uyên
 47. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
 48. Lê Thị Hồng Vinh
 49. Vũ Minh Đức
 50. Lê Thị Thu Nga
 51. Phạm Văn Hiểu
 52. Ngô Minh Cực
 53. Lê Minh Quan
 54. Nguyễn Thanh Thủy
 55. Trương Kim Mai
 56. Mạc Thúy Phượng
 57. Nguyễn Thị Bạch Liên
 58. Nguyễn Thị Phụng
 59. Nguyễn Minh Sơn
 60. Nguyễn Thị Minh
 61. Đỗ Hữu Dũng
 62. Lê Văn Hòa
 63. Trần Lệ Hoa
 64. Bùi Sĩ Hoàng
 65. Huỳnh Quốc Lương
 66. Nguyễn Xuân Hải
 67. Đỗ Văn Dũng
 68. Hứa Khả Minh
 69. Trần Thị Thanh Thủy
 70. Lê Thị Bông
 71. Trần Thị Ngọc Oanh
 72. Lý Lệ Nhung
 73. Nguyễn Thị Kiều Loan
 74. Lý Thị Mầu
 75. Quách Thị Hương
 76. Nguyễn Thị Thảo
 77. Lâm   Quý
 78. Ngụy Trung Minh
 79. Trần Ngọc Xa
 80. Nguyễn Thị Ngọc Sơn
 81. Lê Thúy Vân
 82. Trần Công Đảnh
 83. Lâm Thành Long
 84. Trần Văn Minh
 85. Phùng   Bích
 86. Trịnh Hương Vinh
 87. Trịnh Mỹ Dung
 88. Lại Thị Thanh Bình
 89. Đinh Thị Lệ
 90. Phạm Thị Quốc Trụ
 91. Phạm Dinh Hiến
 92. La Vị Phú
 93. Thái Gia Hiền
 94. Phạm Quốc Mỹ
 95. Trương Kế Đức
 96. Nguyễn Thị Khương
 97. Bành Lệ Nhàn
 98. Nguyễn Anh Tuấn
 99. Hồng Minh Nguyệt
 100. Phạm Gia Nghiêm
 101. Văn Thị Công
 102. Lê Thị Huỳnh Mai
 103. Nguyễn Văn Hồng

Cộng danh sách Lớp Kế Toán Thương Nghiệp 1  (KTTN1)  có  một trăm lẻ ba  (103)  sinh viên .