Lớp   KẾ  –  TOÁN     NGÂN  –  HÀNG   2  :

 1. Hồ   Diệu
 2. Nguyễn Thị Hoa
 3. Nguyễn Bá Lương
 4. Trần Thị Bích Hương
 5. Trần Quang Nghĩa
 6. Nguyễn Hồng Sa
 7. Huỳnh Văn Lý
 8. Đặng Bich Toàn
 9. Nguyễn Kim Định
 10. Nguyễn Thị Thúy
 11. Nguyễn Hữu Phục
 12. Nguyễn Trung Ngữ
 13. Hồ Thị Kim Thúy
 14. Trần Thị Minh Thu
 15. Hứa Thị Thanh Tâm
 16. Trần Cảnh Minh
 17. Huỳnh Kim Anh
 18. Nguyễn Hoàng Yến
 19. Dư Anh Phụng
 20. Từ Tiểu Phụng
 21. Bùi Thị Tuyết
 22. Nguyễn   Lộc
 23. Lai Quốc Thành
 24. Phan Thị Huệ
 25. Đặng Thị Minh Châu
 26. Nguyễn Ngọc Cảnh
 27. Nguyễn Thanh Đạm
 28. Lê Tấn Tới
 29. Nguyễn Đình Long
 30. Nguyễn Bá Vượng
 31. Hồ Hữu Tính
 32. Lê Văn Khiết
 33. Vũ Phúc Thái
 34. Nguyễn Thị Thanh Vân
 35. Vũ Văn Thành
 36. Huỳnh Kim Xuân
 37. Nguyễn Thị Lệ Hải
 38. Lưu Hiền Đức
 39. Ngô Thị Phương Nam
 40. Nguyễn Thị Lệ Mão
 41. Lê Ôn Mỹ
 42. Lê Quốc Thông
 43. La Thị Nữ
 44. Nguyễn Thanh Liêm
 45. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 46. Nguyễn Đình Minh
 47. Nguyễn   Lược
 48. Diệp   Trung
 49. Võ Thị Như Ý
 50. Nguyễn Văn Phú
 51. Cao Quốc Thành
 52. Trần Thị Tuyết Nhu
 53. Đặng Phương Như
 54. Lại Chí Hùng      *      (      SydneyÚc)
 55. Huỳnh   Đò
 56. Liêu Trị An
 57. Dương Tùng Vân
 58. Nguyễn Quang Anh
 59. Nguyễn Vũ Bách
 60. Nguyễn Hải Dân Kim Bằng
 61. Hồ Tấn Vũ
 62. Trần Minh Cảnh
 63. Phạm Ngọc Kim Chi
 64. Ổ Duy Hải
 65. Đinh Minh Thân
 66. Trần Mộng Hùng
 67. Nguyễn Minh Điện
 68. Hà Công Mạnh
 69. Dan Hiền Phương
 70. Nguyễn   Cương
 71. Phan Văn Bỉnh
 72. Đặng   Chính
 73. Nguyễn Hữu Cọng
 74. Bùi   Nghi
 75. Nguyễn Viết Hòa
 76. Nguyễn Thị Kim Lý
 77. Trần Kim Tuyến                   ĐàLạt, LâmĐồng,     VN.
 78. Dương Thời Trung
 79. Võ Văn Hoài
 80. Nguyễn Thị Thanh Thủy
 81. Nguyễn Khắc Cần
 82. Dương Huệ Ân
 83. Lê Thị Hồng
 84. Nguyễn Thị Tư
 85. Bùi Tuấn Kiệt
 86. Trần Hữu Dũng
 87. Trần Ngọc Sơn
 88. Nguyễn Tất Đạt
 89. Trần Quang Đông
 90. Nguyễn   Em
 91. Phạm Văn Đăng
 92. Võ Thị Thu Hà
 93. Nguyễn Thị Duyên
 94. Lâm Thị Bạch Đào
 95. Bùi Thị Định
 96. Phạm Thị Minh Đức
 97. Lê Thị Đan
 98. Nguyễn Văn Minh
 99. Nguyễn Hồng Hải
 100. Nguyễn Thị Hoàng Hạnh
 101. Cao Thị Mỹ Hạnh
 102. Võ Thị Tuyết Hạnh
 103. Nguyễn Thị Hoàng Anh
 104. Hà Thị Oanh
 105. Võ Thị Việt Hương
 106. Nguyễn Xuân Luật
 107. Lý Bá Cường
 108. Hồ Thị Thùy
 109. Nguyễn Thị Hoanh
 110. Đoàn Văn Hoàng
 111. Trần Quốc Tuấn
 112. Nguyễn Thị Thanh Xuân
 113. Hoàng Hùng Hổ
 114. Đỗ Chiếm Vũ
 115. Phạm Anh Tuấn
 116. Hoàng Thanh Lâm
 117. Võ Thiện Lương
 118. Vũ Hương Liên
 119. Tô Thị Lý
 120. Nguyễn Thị Kim Lựu
 121. Ngô Thị Kim Loan
 122. Trần Minh Luân
 123. Bùi Huy Long
 124. Phan Văn Lương
 125. Trịnh Phương Loan
 126. Nguyễn Thị Lý
 127. Phạm Thị Mỹ
 128. Nguyễn Thị Mai
 129. Đỗ Thị Thúy Mai
 130. Nguyễn Thị Sỹ Mai
 131. Đinh Văn Minh
 132. Nguyễn Hùng Kiện
 133. Đoàn Văn Minh
 134. Đỗ Thị Liên
 135. Đoàn Thị Kim Sơn
 136. Lê Thị Kim Hà
 137. Nguyễn Thị Ngọc Dung
 138. Nguyễn Thị Hồng Trang
 139. Nguyễn Thị Hòa
 140. Lâm Hữu Hạnh
 141. Quách Đăng Hiền
 142. Lý Bội Huỳnh

Cộng danh sách Lớp Kế Toán Ngân Hàng  2   (KTNH2)  có  một trăm bốn mươi hai  (142)  sinh viên .

Cộng  Lớp   Kế Toán Ngân Hàng  =   KTNH1  139SV   +  KTNH2   142SV    =    281 Sinh Viên    ( Hai trăm tám mươi mốt ).