Lớp   CÔNG – NGHIỆP   2   :

 1. Phù   Hán
 2. Thái Thị Hai
 3. Huỳnh Tấn Lộc
 4. Đoàn Minh Giao                  Q3, Saigon,    VN.
 5. Nguyễn Quốc Ân
 6. Lại Thị Thu Tâm
 7. Đặng Ánh Nguyệt
 8. Nguyễn Thị Như Loan
 9. Trần Thị Tú Thanh
 10. Nguyễn Thị Mai Phương
 11. Trần Thị Minh Tâm
 12. Trương Thị Dân
 13. Nguyễn Ngọc Cường
 14. Trần Công Thành
 15. Lương Văn Thành               Q11, Saigon,   VN.
 16. Nguyễn Mạnh Cường        QGV, Saigon,  VN.
 17. Thái Kim Sơn                    BaTri,BếnTre,  VN.
 18. Nguyễn Mạnh Tuấn
 19. Võ   Ninh
 20. Trần Thị Ngọc
 21. Vương Văn Đức                    Q3, Saigon,   VN.
 22. Đặng Anh Tuấn
 23. Nguyễn Minh Tuấn
 24. Trần Văn Can               ThừaThiên, Huế,  VN.
 25. Trương Khắc Chính
 26. Nguyễn Ngọc Bích
 27. Nguyễn Thị Xuân Dung
 28. Phạm Vũ Đạt
 29. Đỗ Thị Tuyết Mai
 30. Nguyễn Ngọc Giang
 31. Phạm Thị Hạnh                      Saigon,   VN.
 32. Tô Thị Ngọc
 33. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
 34. Thái Thanh Hải
 35. Trần Thanh Phong
 36. Nguyễn Văn Trương
 37. Lương Đình Chất
 38. Trần Cao Bình
 39. Trương Văn Tấn
 40. Trương Thanh Tâm            Q3, Saigon,   VN.
 41. Lê Thị Thanh Bình
 42. Vũ Văn Nghĩa
 43. Trần Thị Thanh Bình
 44. Ngô Văn Hỗ
 45. Phạm Gia Tùng
 46. Phạm Công Thành
 47. Nguyễn Thị Dung
 48. Vũ Thị Tuyết Mai
 49. Nghiêm Thị Ngọc Mai
 50. Chương Nhộc Sấm
 51. Lê Văn Trung                        Q5, Saigon,  VN.
 52. Trần Minh Nghiệp                 VĩnhLong,   VN.
 53. Phạm Văn Thiêm
 54. Nguyễn Quốc Thịnh
 55. Nguyễn Thị Thu Hồng      QPN, Saigon,   VN.
 56. Đặng Thị Minh Tâm
 57. Ngô Ngọc Thanh
 58. Trần Thị Xuân Hồng
 59. Trần Thị Lan Hương
 60. Bùi Thị Phương Lan
 61. Lê Thị Bích Ngọc
 62. Trần Thị Minh Thu
 63. Nguyễn Hữu Triều
 64. Vương Huệ San                   SócTrăng,   VN.
 65. Trần Thị Minh Phước
 66. Phạm Thị Ngọc Thư
 67. Trần Minh Thịnh
 68. Phạm Quang Thọ
 69. Lý Hùng Thanh
 70. Dương Thị Thường
 71. Nguyễn Thị Hương
 72. Nguyễn Hữu Kỳ
 73. Lê Văn Tròn                        QPN, Saigon,   VN.
 74. Đặng   Minh
 75. Võ Hoài Yêm
 76. Trần Kim Phượng
 77. Đỗ Minh Châu                      QPN, Saigon,  VN.           USA?
 78. Nguyễn Thị Hà
 79. Trương Thị Sinh
 80. Nguyễn Tấn Hách
 81. Trương Văn Thiện
 82. Lê Thị Cẩm Nhung
 83. Đỗ Minh Hằng
 84. Đỗ Hoàng Sinh                    QTB, Saigon,  VN.
 85. Nguyễn Văn Tiến
 86. Mai Đình Sang                     QBT, Saigon,  VN.
 87. Lê Kim Phượng
 88. Nguyễn Thị Hồng Mai        Q3, Saigon,  VN.
 89. Đinh Văn Thanh
 90. Hà QuốcThắng
 91. Võ   Động
 92. Phạm Thị Hẳng
 93. Nguyễn Phước Bình
 94. Lương Minh Nguyệt
 95. Tô   Hoàng
 96. Đặng Ngọc Hiệp
 97. Lê Minh Hồng
 98. Vũ Quốc Tiến
 99. Phạm Văn Phiên      QTânPhú,Saigon,    VN.
 100. Trương Thị Hải                 QTB, Saigon,    VN.
 101. Đặng Minh Nguyệt
 102. Trần Thị Thu
 103. Châu Hoàng Sang
 104. Võ Thị Bạch Ngọc

Cộng danh sách Lớp Công Nghiệp  2  (CN2) có một trăm lẻ bốn  (104)  sinh viên   .

Tổng Cộng Khoa Công-Nghiệp   =    CN1  113SV   +   CN2   104SV    =   217 Sinh Viên  (Hai trăm mười bẩy ) .