Lớp Công Nghiệp  1 :

 1. Hồ Đức Hùng                              QTB, Saigon,    VN.
 2. Lê Văn Minh
 3. Võ Thanh Quang       NhaTrang,KhánhHòa, VN.
 4. Nguyễn Thị Hoàng Hoa
 5. Ông Thị Cúc
 6. Đoàn Thị Thanh Tân                 QBT, Saigon,  VN.
 7. Lương   Nữ
 8. Phạm Thị Lan
 9. Trịnh Tấn Thành                           Q1, Saigon,   VN.
 10. Trương Kiến Quốc
 11. Võ Việt Long
 12. Trương Sáng Trấn
 13. Hứa   Lâm
 14. Nguyễn Thị Sáu
 15. Trang Thị Kiều Phi                  QPN, Saigon,   VN.
 16. Hà Thị Hiếu
 17. Lê Minh Châu
 18. Trương Bách Hân                    QGV, Saigon,  VN.
 19. Vĩnh   Diệp
 20. Quách Văn Dũng
 21. Lê Xuân Tấn
 22. Đặng Viết Tuấn                           Q1, Saigon,   VN.
 23. Nguyễn Kim Huỳnh     MỹTho,TiềnGiang, VN.
 24. Phạm Thế Dũng
 25. Võ Thị Thu Hoài                     Q10, Saigon,   VN.
 26. Phạm Thị Phiếm
 27. Trần Thị Tho                               Q5, Saigon,   VN.
 28. Trần Thị Ngọc Thúy
 29. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
 30. Nguyễn Thị Có
 31. Phan Thị Lệ Hằng                             Saigon,   VN.
 32. Lê Thị Diệu Liên
 33. Phan Thị Mỹ Linh                   QBT, Saigon,  VN.
 34. Nguyễn Thị Bạch Mai
 35. Bùi Minh Tuấn
 36. Lê Văn Hòa
 37. Trịnh Kha Muội                        Q1, Saigon,   VN.
 38. Nguyễn Thanh Sơn
 39. Lưu Văn Phú                             Q3, Saigon,   VN.
 40. Nguyễn Thúc Linh
 41. Phạm Văn Đường                 QGV, Saigon,   VN.
 42. Đào Thị Hạnh                         Q10, Saigon,   VN.
 43. Đỗ Thị Đức                               QBT, Saigon,   VN.
 44. Ngô Sinh Hoạt
 45. Đoàn Thị Dung                      QPN, Saigon,   VN.
 46. Thái Văn Trượng                     Q3, Saigon,   VN.
 47. Nguyễn Thị Hằng
 48. Phạm Thị Hôm
 49. Phan Thị Thi Thi Hương
 50. Đoàn Thị Loan
 51. Nguyễn Thị Ngọc Lan
 52. Vũ Thúy Liên
 53. Nguyễn Ngọc Mai                    Q8, Saigon,  VN.
 54. Hoàng Thị Minh
 55. Đoàn Thị Tường Nga
 56. Nguyễn Tố Khanh
 57. Đặng Xuân Trường
 58. Đặng Văn Quý
 59. Hoàng Kim Ngọc
 60. Võ Vinh Anh                             Q6, Saigon,  VN.
 61. Phạm Khắc Trung
 62. Đoàn Chí Nghĩa
 63. Nguyễn Văn Hoàng   GardenGrove, CA, USA.
 64. Lê Văn Bạch                   TuyHoà,PhúYên,  VN.
 65. Nguyễn Hữu Chánh             QPN, Saigon,  VN.
 66. Chung Minh Thanh              Q10, Saigon,  VN.
 67. Lê   Hiền                             XuânPhú,  Huế,  VN.
 68. Nguyễn Văn Tỵ
 69. Nguyễn Thành Sơn              Q6, Saigon,    VN.
 70. Ngô Văn Hòa                         Q3, Saigon,    VN.
 71. Vĩnh   Sinh
 72. Phạm Văn Hùng        QBìnhTân, Saigon,  VN.
 73. Vũ Thị Hạnh
 74. Trương Công Bình                 Q3, Saigon,   VN.
 75. Võ Văn Việt
 76. Nguyễn   Tuấn
 77. Phạm Trọng Nghĩa              QGV, Saigon,  VN.
 78. Mã Minh Thuận
 79. Trần Thị Kim Dung                  Q1, Saigon,  VN.
 80. Đào Anh Dũng                          Q1, Saigon,  VN.
 81. Võ Thanh Thủy
 82. Trịnh Việt Hùng
 83. Võ Khai Nghiệp                               Saigon,   VN.
 84. Nguyễn Kim Oanh
 85. Trương Thị Minh Phượng
 86. Châu Thị Bạch Yến
 87. Nguyễn Văn Hiệp
 88. Phan Thiện Mỹ                   DạTẽ,LâmĐồng,  VN.
 89. Lê Văn Sĩ                                  QTB, Saigon,   VN.
 90. Trần Đình Phương                  QBT, Saigon,   VN.
 91. Mai Tấn Long                             Q5, Saigon,   VN.
 92. Nguyễn Thị Minh Phượng
 93. Nguyễn Mạnh Trí                    QBT, Saigon,  VN.
 94. Trương Hữu Nhân
 95. Thái Vi Quyền
 96. Phạm Văn Thọ
 97. Phan Kim Thoa
 98. Nguyễn Kim Thủy
 99. Vũ Trung Vinh
 100. Đặng Thanh Lan                      Q5, Saigon,   VN.
 101. Đỗ Quang Ngọc
 102. Trần   Nam
 103. Đỗ Văn Mỹ
 104. Võ Thị Xuân Lan
 105. Nguyễn Thành Liêm
 106. Bành   Văn
 107. Hà Kim Chi
 108. Huỳnh Thanh Hải
 109. Huỳnh   Hậu                            Q3, Saigon,   VN.
 110. Nguyễn Thị Hằng Nga
 111. Ngô Thị Quí Ky
 112. Nguyễn Đình Hòa
 113. Phạm   Tám                  QTânPhú, Saigon, VN.

Cộng danh sách Lớp Công Nghiệp 1 (CN1) có một trăm mười ba (113) sinh viên .