Tin và Hình do DzanhRâu Houston TX cung câp :
Nhân dịp hai anhchị VũBảoToàn ở ThủĐức Saigon sang Houston Texas làm tiệc thôi nôi đầy năm cho cháu ngoại , có mời các bạn AHĐHKT ở Houston đến dự . Đặc biệt lần này thấy xuất hiện LớpTrưởng Lớp ThốngKê TổngHợp Huỳnh Tấn Dĩnh .
HuỳnhTấnDĩnh TKTH/LK + HoàngTrí Dũng TKCN/KTMĐ + NguyễnVănHùng TKNN/ĐHTH + TrầnViếtDanh KH/LK + Vũ Bảo Toàn TKNN/ĐHVH

[Attachment(s) from DANH TRAN included below]