Xin gởi ” nhiều ” bức hình ghi lại bạn Trần Hậu Hữu (Hữu  BạchKim) cựu SV ĐH VạnHạnh Khxh6 và cựu SV ĐH KinhTế Khoa ThốngKê Lớp ThốngKê CôngNghiệp ; đã ghé thăm Little Saigon của OrangeCounty thuộc Nam California , nhân dịp Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4th July 2011 ; và dự Ngày ĐạiHội ĐạiHọc VạnHạnh tại Nam California USA.
PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

Photo

PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhoto

Photo

https://plus.google.com/photos/104892111179947946070/albums/5630942426725530577?authkey=CILvkImi-ev1DA