Thưa các bạn AHDHKTcdABCD ;

Vừa qua bạn PhạmChuÁnh Lớp KinhTếThươngNghiệp1/LK đã sang thăm Houston đột xuất, bạn TrầnViếtDanh KH/LK đã tổ chức buổi HọpMặt BỏTúi gấp tại tư gia . Do đột xuất nhưng cũng huy động tương đối đầy đủ các bạn TảPíLù ở Houston Texas .
Từ trái sang phải: anh 3 Phi dzanh thủ bóng bàn Houston + TrầnCôngMinh Huấn luyện viên bóng bàn Texas + HoàngTríDũng (DzũngL’Amour) + PhạmChuÁnh (ÁnhThưSinh) + HuỳnhThanhÚt (PaulHuỳnh) + HuỳnhTấnDĩnh (6Dzĩnh) + TrầnViếtDanh (DzanhRâu)
Hàng ngồi : NguyễnNgọcDũng (DzũngQuáiMày) + NguyễnVănHùng (HùngNasa) + NguyễnSỹBình (Em NgSỹTuân TN )
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo PhotoPhoto
Hide message history
On Saturday, January 4, 2014 4:41 PM, Danh Tran (Google+) <noreply-9a5da0e6@plus.google.com> wrote:
Don Pham chu Anh den Houston 10 Dec 2013
15 photos in this album
image not displayed


View or comment on Danh Tran’s album »

Danh Tran shared this with you. Mute Danh Tran to stop receiving notifications from him.  Mute updates to this post. This notification was sent to buiqcuong@yahoo.com; Go to your  notification delivery settings to update your address. Manage subscriptions to change what emails you receive from Google+.
You can’t reply to this email. View the post to add a comment.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA