Nếu có anh chị nào mà không xem được hình dán vào các emails vừa qua thì xin click vào link của album photobucket đính kèm dưới đây thì sẽ xem được chi tiết các gương mặt tham dự Họp Mặt Lớp Công Nghiệp tại Nhà Hàng Đất Phương Nam vào trưa chủ  nhật 28 tháng 10 năm 2012 :

 Chị Trương Thị Hải và Anh Đỗ Hoàng Sinh sweetheart Lớp Kinh Tế Công Nghiệp
IMG_3848
Anh Hồ Đức Hùng CôngNghiệp và anh Nguyễn Sỹ Tuân ThươngNghiệp
Chị Lê khoa Kế Hoạch bà xã anh Hồ Đức Hùng
Chị Vương Huệ San khoa Công Nghiệp ở Sóc Trăng
Anh Trương Công Bình khoa Công Nghiệp
Anh Tăng Thái Hà khoa Công Nông
IMG_3837
Anh Ng Sỹ Tuân ThươngNghiệp + chị Trương Thị Hải CôngNghiệp + anh Trần Minh Nghiệp CôngNghiệp
Chị Phan Thị Mỹ Linh CôngNghiệp + chị Đỗ Thị Đức CôngNghiệp + chị Võ Thị Thu Hoài CôngNghiệp
Anh Dư Quang Nam TK + anh Đỗ Hoàng Sinh CN + anh Hồ Đức Hùng CN
IMG_3818
Anh Tạ Thái Mẫn lớp NôngNghiệp + Anh Thái Kim Sơn lớp CôngNghiệp LS ở BếnTre
Anh Đoàn Minh Giao Lớp CôngNghiệp
Nguyễn Sỹ Tuân TN và Đỗ Hoàng Sinh CN
Anh Nguyễn Hữu Chánh lớp Công Nghiệp
Sỹ Tuân TN + Lương Đình Chất NN ở Đàlạt + Hoàng Sinh CN
Ca Sĩ  Đoàn Thanh Tân Lớp CôngNghiệp
IMG_3887
Xin mời click vào link dưới đây để xem chi tiết .
Photobucket
AHDHKT cdABCD (AHDHKTcdABCD) wants to share an album on Photobucket with you! View now
Check out this album on Photobucket!
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser: http://s210.photobucket.com/albums/bb253/AHDHKTcdABCD/HopMat Khoa CongNong tai DatPhuongNam 28-10-2012/?albumview=slideshow&track=share_email_album_view_click
  Xin được gởi tiếp các hình ảnh của Khoa Công Nông tổ chức Buổi Họp Mặt trưa Chủ Nhật 28 tháng 9 năm 2012 vừa qua tại Nhà Hàng Đất Phương Nam :
IMG_3691
IMG_3717
IMG_3719
IMG_3746
IMG_3753
IMG_3754
IMG_3763
IMG_3765
IMG_3771
IMG_3773
IMG_3775
IMG_3778
IMG_3786
IMG_3810
  Nếu bạn nào không xem được hình thi xin cho biết để gởi cách khác .