Chiều tối thứ năm 8 tháng 8 năm 2013, tại Quận Bellaire của Houston với Zipcode TX 77036 , sân vườn nhà bạn TrầnViếtDanh (DzanhRâu) KH/LK , đã tụ tập các bạn ĐHKT để tiếp đãi anh TrầnHậuHữu (HữuBạchKim) ở NewYork vừa quá cảnh Seattle&Vancouver Canada, ghé thăm thành phố Houston Texas . Xin mời xem hình bạn TrầnHậuHữu cựu SV ĐH Trường Chùa Khxh6 và cựu SV ĐH Trường KinhBangTếThế TKCN có số đẻ “cashew-nuts” , đi đâu cũng thấy được tiếp đãi nồng hậu nhậu nhẹt từ khi mặt trời chiếu sáng đến tối lửa hết đèn ….

Đệ Nhất Phu Nhân Dzanh Râu (Cả Mai) + Vợ chồng Huỳnh Thanh Út TKNN (Út Paul) + Nguyễn Văn Hùng TKNN ( Hùng Nasa ) + Trần hậu Hữu TKCN ( Hữu BạchKim) + Trần Viết Danh KH (Dzanh Râu) + Hoàng Trí Dũng TKCN (Dzũng L’Amour ) : tại sân sau nhà chị Cả Mai lúc trời sáng trưng tại Houston Texas .
Chị Dzanh Râu + anhchi Huỳnh Thanh Út + anh Nguyễn Văn Hùng ( Hùng Thuế, Hùng LữGia, Hùng Sacombank, Hùng tầm thước, Hùng TKNN, Hùng Húttông, Hùng bảo mẫu, Hùng Nasa … )
Mặt Trời đã đi ngủ : anh chị Paul Út Huỳnh + Dzũng L’Amour + Hùng Nasa + Hữu BạchKim + Dzanh Râu + Trang Sĩ Phước ( ĐH Kinh Thương Minh Đức )
Hoa  nở về khuya tại sân sau nhà Dzanh Râu : Hậu Hữu + Viết Danh + Sĩ Phước .