Theo tin của bạn TrầnViếtDanh KH/LK gởi cho biết thì ngày thứ sáu 20 tháng 12 năm 2013 , tại Austin Texas , đã có Buổi HọpMặt bỏ túi cuối năm 2013 của dân TàPíLù Houston & Austin của Texas . Trong các hình dưới đây chúng ta sẽ thấy có Vợ Chồng HuỳnhThanhÚt Tknn/LK , bạn TrầnViếtDanh KH , bạn TrầnCôngMinh Khxh6 dzanh thủ bóng bàn của ĐH VH đều ở Houston kéo sang bên Austin gặp VợChồng bạn Nguyễn Nam Hùng & TrúcMai Khxh7 và bạn NguyễnMạnhHùng (HùngQuắn) TKTN/KinhThưongMinhĐức .
Cảm ơn anh DzanhRâu đã cho xem hình :

HuỳnhThanhÚt, NguyễnNamHùng, TrầnViếtDanh, TrầnCôngMinh, NguyễnMạnhHùng .